RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Institucionální záležitosti

Institucionální záležitosti

Evropská unie je jak politický projekt, tak právní organizace. Přijímá opatření v mnoha oblastech, které ovlivňují každodenní život občanů Evropy. Politiky Evropské unie se provádějí v souladu s pravidly a postupy stanovenými ve Smlouvách.
Evropská unie sestává z 27 členských států, které prostřednictvím různých smluv přenesly určité pravomoci na orgány Unie. Evropská unie tak má vlastní výhradní pravomoci a dále takové pravomoci, které sdílí se svými členskými státy. Členské státy si rovněž ponechaly určité pravomoci.

  • Evropská integrace ve Smlouvách
    Smlouva o EHS, Smlouva o ESUO, Smlouva o Euratomu, Jednotný akt, Maastrichtská smlouva, Amsterodamská smlouva, Niceská smlouva, Evropský konvent, mezivládní konference 2003/2004, návrh ústavy
  • Orgány, instituce a jiné subjekty Evropské unie
    Evropský parlament, Rada Evropské unie, Evropská komise, Soudní dvůr, Evropský účetní dvůr, úřednický status, poradní orgány, finanční instituce, evropský veřejný ochránce práv, evropský inspektor ochrany údajů, interinstitucionální orgány, decentralizované agentury.
  • Rozhodovací proces a činnosti orgánů a institucí
    Rozhodovací proces, legislativní proces, rozpočtový proces, právní řád Společenství, sekundární legislativa, činnost orgánů a institucí, správa, právní předpisy Společenství, zveřejňování, průhlednost, přístup k dokumentům, prosazování právních předpisů Společenství, komitologie
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky