RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Институционална политика

Институционална политика

Европейският съюз е едновременно политически проект и правна организация. Той предприема действия в множество области, засягащи ежедневието на европейските граждани. Политиките на Европейския съюз се прилагат в съответствие с правилата и процедурите, заложени в Договорите.
Европейският съюз се състои от 27 държави-членки, които чрез различни договори са делегирали определени правомощия на институциите на Общността. Така Европейският съюз има свои изключителни правомощия и други, които споделя със своите държави-членки. Държавите-членки също са си запазили отделни резервирани правомощия.

  • Европейският проект в Договорите за ЕС
    Договор за ЕИО, Договор за ЕОВС, Договор за Евратом, Единен европейски акт, Договор от Маастрихт, Договор от Амстердам, Договор от Ница, Европейска конвенция, МПК 2003/2004, проект за Конституция
  • Институциите, органите и агенциите на Съюза
    Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия, Съд на Европейския съюз, Европейска сметна палата, Статут на длъжностните лица, Консултативни органи, Финансови агенции, Европейски омбудсман, Европейски надзорен орган за защита на данните, Междуинституционални агенции, Децентрализирани агенции.
  • Процесът за вземане на решения и работата на институциите
    Процес за вземане на решения, законодателна процедура, бюджетна процедура, правен ред на Общността, вторично законодателство, дейности на институциите, управление, законодателство на Общността, публикация, прозрачност, достъп до документи, прилагане на законодателството на Общността, комитология.
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата