RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem

Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem az az eljárás, amely lehetővé teszi valamely nemzeti bíróság számára, hogy egy előtte folyamatban lévő eljárás keretében az Európai Unió Bírósága álláspontját kérje a közösségi jog értelmezéséről vagy érvényességéről. Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem ezzel eszközt biztosít arra, hogy a közösségi jogot az Európai Unió egész területén egyformán alkalmazzák.

Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem egyike azoknak az eljárásoknak, amelyeket az Európai Unió Bírósága előtt lehet indítani. Ezzel az eljárással a tagállamok nemzeti bírái élhetnek. A bírák azzal a kérdéssel fordulhatnak a Bírósághoz, hogy nyilatkozzon az európai jog értelmezéséről vagy érvényességéről valamely, előttük folyamatban lévő eljárásban.

A többi igazságszolgáltatási eljárással ellentétben tehát az előzetes döntéshozatal iránti kérelem nem egy európai vagy nemzeti jogi aktussal szemben indított kereset, hanem egy, az európai jog alkalmazásáról szóló kérdést tesznek fel.

Ezzel az előzetes döntéshozatal iránti kérelem előmozdítja a nemzeti bíróságok és a Bíróság aktív együttműködését, valamint az európai jog azonos alkalmazását az EU teljes területén.

Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem jellege

Minden olyan nemzeti bíróság, amely előtt folyamatban lévő valamely jogvitában (alapeljárás) kérdéseket vet fel az európai jog egy szabályának alkalmazása, határozhat úgy, hogy e kérdések megválaszolásáért a Bírósághoz fordul. Kétfajta előzetes döntéshozatal iránti kérelem létezik:

  • az európai jogszabály értelmezésére irányuló előzetes döntéshozatal iránti kérelem: ebben az esetben a nemzeti bíró azt kéri a Bíróságtól, hogy az európai jog valamely értelmezési kérdését pontosítsa annak megfelelő alkalmazása érdekében;
  • az európai jogszabály érvényességére vonatkozó előzetes döntéshozatal iránti kérelem: a nemzeti bíró azzal a kéréssel fordul a Bírósághoz, hogy ellenőrizze valamely európai jogi aktus érvényességét.

Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem tehát egy, „a bírótól a bíróig” terjedő eljárást jelent. Bár a jogvitában érdekelt bármelyik fél indítványozhatja az előzetes döntéshozatal iránti kérelem kezdeményezését, a nemzeti bíróság dönt az eljárás Bíróság előtt történő megindításáról. E tekintetben az EU működéséről szóló szerződés 267. cikke pontosan meghatározza, hogy a végső fokon eljáró bíróságok, azaz azok a bíróságok, amelyeknek határozatai ellen nincs jogorvoslati lehetőség, kötelesek előzetes döntéshozatal iránti eljárást kezdeményezni, amennyiben valamelyik fél ezt kéri. Ezzel szemben azok a nemzeti bíróságok, amelyek határozatai ellen lehetséges a fellebbezés, valamely fél kérése ellenére sem kötelesek előzetes döntéshozatal iránti kérelmet kezdeményezni. A nemzeti bíróságok bármikor a Bírósághoz fordulhatnak saját döntésük alapján, ha egy európai rendelkezéssel kapcsolatban kétségeik merülnek fel.

A Bíróság kizárólag arról a kérdésről nyilatkozik, amellyel kapcsolatban az előzetes döntéshozatal iránti kérelmet kezdeményezték. A nemzeti bíróság marad tehát az ügy ura az alapeljárásban.

A Bíróságnak elvben válaszolnia kell az előzetes döntéshozatal iránti kérelemben feltett kérdésre. Nem tagadhatja meg a választ arra hivatkozással, hogy a válasz az alapeljárás szempontjából nem lenne sem az eljárás tárgyára vonatkozó, sem célszerű. Ugyanakkor visszautasíthatja a Bíróság a válaszadást, ha az nem tartozik a hatáskörébe.

Az előzetes döntéshozatali eljárás során hozott határozatok hatálya

A Bíróság határozata ítélt dolgot jelent. A határozat ezenkívül kötelező nemcsak az előzetes döntéshozatal iránti kérelmet kezdeményező nemzeti bíróság, hanem a tagállamok valamennyi bírósága számára is.

Amennyiben az előzetes döntéshozatal iránti eljárás valamely európai jogi aktus érvényességének megállapítására indul, és az eljárás során a Bíróság a jogi aktus érvénytelenségét állapítja meg, úgy az érvénytelen jogi aktus alapján hozott valamennyi további jogi aktus is érvénytelenné válik. Ebben az esetben a hatáskörrel rendelkező európai intézmények a helyzet orvoslására kötelesek elfogadni egy új jogi aktust.

Utolsó frissítés: 20.02.2013

Lásd még

Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére