RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ennakkoratkaisupyyntö

Ennakkoratkaisupyyntö on menettely, jonka välityksellä kansallinen tuomioistuin voi esittää Euroopan unionin tuomioistuimelle kysymyksen unionin oikeuden tulkinnasta tai lainvoimaisuudesta.

Ennakkoratkaisupyyntö kuuluu menettelyihin, joissa voidaan vedota Euroopan unionin tuomioistuimeen. Ennakkoratkaisupyyntö on jäsenvaltioissa toimivien kansallisten tuomioistuinten käytettävissä. Kansalliset tuomioistuimet voivat vedota unionin tuomioistuimeen esittääkseen tälle kysymyksiä unionin oikeuden tulkinnasta tai lainvoimaisuudesta käsiteltävänä olevassa asiassa.

Muista tuomioistuinmenettelyistä poiketen ennakkoratkaisupyyntö ei siis ole kanne eurooppalaista tai kansallista säädöstä vastaan, vaan unionin oikeuden soveltamista koskeva kysymys.

Ennakkoratkaisupyyntö edistää siis kansallisten tuomioistuinten ja unionin tuomioistuimen välistä aktiivista yhteistyötä sekä unionin oikeuden yhtenäistä soveltamista kaikkialla EU:ssa.

Ennakkoratkaisupyynnön luonne

Kun mikä tahansa kansallinen tuomioistuin käsittelee riita-asiaa (pääasia), jossa unionin jonkin oikeussäännön soveltaminen on epäselvää, se voi pyytää unionin tuomioistuimelta ratkaisua näihin kysymyksiin. Ennakkoratkaisupyyntöjä on kahdentyyppisiä:

  • unionin oikeussäännön tulkinta: tässä tapauksessa kansallinen tuomioistuin pyytää unionin tuomioistuinta tarkentamaan unionin oikeuden tulkintaa tietyltä osin voidakseen soveltaa sitä oikein
  • unionin oikeussäännön lainvoimaisuuteen liittyvä ennakkoratkaisuasia: tällöin kansallinen tuomioistuin pyytää unionin tuomioistuinta tarkistamaan unionin oikeuteen kuuluvan säädöksen lainvoimaisuuden.

Ennakkoratkaisupyynnössä on siis kyse siitä, että tuomari kääntyy tuomarin puoleen. Vaikka joku riita-asian osapuolista voikin pyytää ennakkoratkaisua, kansallinen tuomioistuin tekee päätöksen pyynnön esittämisestä unionin tuomioistuimelle. EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artiklassa määrätään tältä osin, että kansallisten tuomioistuimien, joiden päätöksiin ei voida hakea muutosta, on tehtävä Euroopan unionin tuomioistuimelle ennakkoratkaisupyyntö, mikäli joku asianosaisista pyytää sitä. Kansalliset tuomioistuimet, joiden päätökseen voidaan hakea muutosta, eivät sen sijaan ole velvollisia pyytämään ennakkoratkaisua, vaikka joku asianosaisista pyytäisikin sitä. Kaikki kansalliset tuomioistuimet voivat kääntyä oma-aloitteisesti unionin tuomioistuimen puoleen, mikäli ne ovat epävarmoja jostain unionin säädöksestä.

Unionin tuomioistuin ottaa tällöin kantaa vain niihin seikkoihin, joista siltä on pyydetty ennakkoratkaisua. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on siis edelleen ratkaista pääasia.

Unionin tuomioistuimen on periaatteessa vastattava sille esitettyyn kysymykseen. Se ei voi kieltäytyä vastaamasta kysymykseen sillä perusteella, ettei sen vastaus olisi pääasian kannalta olennainen tai tarkoituksenmukainen. Sen sijaan unionin tuomioistuin voi kieltäytyä vastaamasta kysymykseen, joka ei kuulu sen toimivaltaan.

Ennakkoratkaisujen soveltamisala

Unionin tuomioistuimen päätös on ylin ratkaisun kohteena olevaan asiaan sovellettava päätös. Se velvoittaa ennakkoratkaisupyynnön esittänyttä kansallista tuomioistuinta ja lisäksi jäsenvaltioiden kaikkia muita kansallisia tuomioistuimia.

Mikäli säädöksen pätevyyttä koskevassa ennakkoratkaisussa unionin säädös katsotaan pätemättömäksi, myös kaikki sen pohjalta hyväksytyt säädökset katsotaan pätemättömiksi. Tällöin toimivaltaisten EU:n toimielinten on korjattava tilanne hyväksymällä uusi säädös.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Suositukset tuomioistuimille ennakkoratkaisupyyntöjen tekemisestä [EUVL C 338, 6.11.2012].

Viimeisin päivitys 20.02.2013

Katso myös

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun