RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Mulasztás megállapítása iránti kereset

A mulasztás megállapítása iránti kereset az Európai Unió Bírósága előtt indítható keresetek egyike. Ez a keresettípus az Unió valamely intézményének, szervének vagy hivatalának mulasztása ellen irányul. Amennyiben a mulasztás az európai uniós jog értelmében jogellenes, a Bíróság megállapítja a mulasztást, és az adott intézménynek, szervnek vagy hivatalnak meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket.

A mulasztás megállapítása iránti kereset az Európai Unió Bírósága előtt lefolytatott bírósági eljárás. Lehetővé teszi a Bíróság számára annak ellenőrzését, hogy jogszerűek-e az Európai Unió (EU) intézményeinek, szerveinek és hivatalainak mulasztásai.

A kereset jellege

A mulasztás megállapítása iránti keresetet az Európai Parlament, az Európai Tanács, a Tanács, a Bizottság vagy az Európai Központi Bank ellen lehet benyújtani. A kereset az EU szervei és hivatalai ellen is irányulhat.

A mulasztást ezenfelül az jellemzi, hogy az érintett jogalany nem lép fel vagy elmulasztja a fellépést, bár az európai uniós jog eljárási kötelezettséget ír elő. Ennélfogva a cselekvés hiánya vagy elmulasztása jogellenes.

A mulasztás megállapítása iránti kereset benyújtható például olyan intézmény ellen, amely nem fogadott el egy jogi olyan aktust vagy nem tett meg egy olyan intézkedést, amelyet az európai uniós jog előír.

Felperesek

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 265. cikke a felperesek két csoportját határozza meg.

Az első csoportba tartoznak a tagállamok és az uniós intézmények. Ezek a felperesek abból a szempontból rendelkeznek elsőbbségi joggal, hogy mulasztás megállapítása iránti kereset indításához nem kell bizonyítaniuk az eljáráshoz fűződő érdeküket.

A második csoportba a magánszemélyek tartoznak. Az elsőbbségi joggal rendelkező felperesekkel szemben a magánszemélyeknek rendelkezniük kell az eljáráshoz fűződő érdekkel ahhoz, hogy a Bírósághoz fordulhassanak. Az EUMSZ 265. cikke ennek megfelelően előírja, hogy a magánszemélyek benyújthatnak mulasztás megállapítása iránti keresetet olyan intézmény ellen, amely elmulasztott valamely nekik címzendő jogi aktust meghozni. A gyakorlatban a Bíróság azokra a jogi aktusokra vonatkozó mulasztás iránti kereseteket is elfogadja, amelyeknek nem a magánszemélyek a hivatalos címzettjei, de amelyek közvetlenül és személyesen érintik őket.

Eljárás

A mulasztás megállapítása iránti kereset benyújtása előtt a felperesnek először fel kell kérnie az érintett uniós intézményt, szervet vagy hivatalt az eljárásra. Amennyiben két hónap elteltével az adott intézmény, szerv vagy hivatal továbbra sem foglal állást, a felperesnek további két hónap áll rendelkezésére a mulasztás megállapítása iránti kereset Bírósághoz való benyújtására.

Amennyiben a Bíróság helyt ad a mulasztás megállapítása iránti kérelemnek, tevékenysége ebben ki is merül. Másképp fogalmazva: a Bíróság nem pótolhatja a mulasztást az adott intézmény helyett. Az érintett intézménynek elfogadható határidőn belül kell eljárnia.

A Bíróság és a Törvényszék közötti hatáskör-megosztás

A Bíróság a következők tekintetében rendelkezik hatáskörrel:

  • a tagállamok által az Európai Parlament vagy a Tanács ellen benyújtott keresetek;
  • egy adott intézmény által egy másik intézmény ellen benyújtott keresetek.

A Törvényszék első fokon valamennyi egyéb keresettípus, és különösen a magánszemélyek által benyújtott keresetek tárgyalása tekintetében rendelkezik hatáskörrel.

Ez az összefoglaló kizárólag tájékoztató jellegű. Nem célja, hogy értelmezze a referenciadokumentumot vagy annak helyébe lépjen; továbbra is a referenciadokumentum marad az egyetlen kötelező erejű jogalap.

Utolsó frissítés: 08.10.2010

Lásd még

Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére