RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Η προσφυγή επί παραβάσει

Η προσφυγή επί παραβάσει ανήκει στις προσφυγές που μπορούν να ασκηθούν ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). Επιτρέπει στο Δικαστήριο να ελέγχει την τήρηση εκ μέρους των κρατών μελών, των υποχρεώσεων που αυτά υπέχουν βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου.

Η προσφυγή επί παραβάσει είναι δικαστική διαδικασία που ασκείται ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω προσφυγή μπορεί να ασκηθεί από την Επιτροπή ή από κράτος μέλος κατά κράτους μέλους που φέρεται ότι δεν τηρεί το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Η προσφυγή επί παραβάσει βασίζεται στα άρθρα 258 έως 260 της συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ.

Φύση της παράβασης

Η παράβαση μπορεί να απορρέει από νομικές πράξεις (νόμοι, διατάγματα, διοικητικές αποφάσεις κ.λπ.) ή από συγκεκριμένες ενέργειες (διοικητικές πρακτικές κ.λπ.).

Μπορεί να είναι συνέπεια θετικών συμπεριφορών (πράξεων) ή αρνητικών συμπεριφορών (αποχών και παραλείψεων). Έτσι, οι πράξεις μπορούν, για παράδειγμα, να συνίστανται στην έκδοση ενός κειμένου που αντίκειται στο ευρωπαϊκό δίκαιο ή στη ρητή άρνηση να καταργηθεί ένα αντίθετο προς το ευρωπαϊκό δίκαιο εσωτερικό μέτρο. Οι αποχές ή οι παραλείψεις μπορούν, για παράδειγμα, να συνίστανται σε καθυστερήσεις στη μεταφορά μιας οδηγίας ή στη μη κοινοποίηση των εθνικών εκτελεστικών μέτρων στην Επιτροπή από τα κράτη μέλη.

Η πράξη πρέπει να μπορεί να καταλογιστεί στο κράτος μέλος. Σχετικά με το θέμα αυτό, η έννοια του κράτους ερμηνεύεται διασταλτικά από το Δικαστήριο, δεδομένου ότι μπορεί να πρόκειται για το σύνολο των οργάνων του, όπως η κυβέρνηση, το κοινοβούλιο, οι ομοσπονδιακοί φορείς ή φορείς επιπέδου χαμηλότερου του κρατικού κ.λπ.

Διαδικασία

Η προσφυγή μπορεί να ασκηθεί είτε από την Επιτροπή, που είναι, στην πράξη, και η πιο συνηθισμένη περίπτωση, είτε από κράτος μέλος:

  • όταν η Επιτροπή κινεί τη διαδικασία, οφείλει αρχικά να απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη στο κράτος μέλος που φέρεται ότι δεν έχει τηρήσει το δίκαιο της Ένωσης. Εάν, μετά το πέρας ορισμένης προθεσμίας, το κράτος μέλος δεν έχει άρει την παράβαση, τότε η Επιτροπή μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου κατά του κράτους μέλους.
  • όταν κράτος μέλος κινεί τη διαδικασία, οφείλει αρχικά να προσφύγει στην Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή, αφού εξετάσει την επιχειρηματολογία των εμπλεκόμενων κρατών μελών, εκδίδει αιτιολογημένη γνώμη. Στη συνέχεια, το προσφεύγον κράτος μέλος μπορεί να προσφύγει στη Δικαστήριο.

Άπαξ και επιληφθεί της υποθέσεως το Δικαστήριο, εφόσον αναγνωρίσει την ύπαρξη παράβασης, εκδίδει μία πρώτη απόφαση που περιλαμβάνει τα μέτρα προς έγκριση από το κράτος μέλος προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κατάσταση. Στη συνέχεια, εάν η Επιτροπή εκτιμά ότι το κράτος μέλος δεν προέβη στις απαραίτητες ενέργειες, προσφεύγει και πάλι στο Δικαστήριο. Εάν το Δικαστήριο επιβεβαιώσει ότι το κράτος μέλος δεν συμμορφώθηκε προς την πρώτη του απόφαση, μπορεί να του επιβάλει πρόστιμο.

Η συνθήκη της Λισσαβόνας εισήγαγε ειδική προσφυγή για τις περιπτώσεις όπου κράτος μέλος φέρεται να μην γνωστοποίησε στην Επιτροπή τα μέτρα μεταφοράς μίας οδηγίας. Σε τέτοια περίπτωση, το Δικαστήριο δύναται να επιβάλει χρηματική ποινή στο εν λόγω κράτος μέλος από το στάδιο ήδη της πρώτης απόφασης περί αναγνωρίσεως παραβάσεως.

Κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου

Αρμόδιο για την εκδίκαση των προσφυγών επί παραβάσει που ασκούνται από κράτος μέλος ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποκλειστικά το Δικαστήριο.

Το παρόν δελτίο διανέμεται ενημερωτικά. Δεν έχει ως στόχο να ερμηνεύσει ή να αντικαταστήσει το έγγραφο αναφοράς, που παραμένει η μόνη δεσμευτική νομική βάση.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 08.10.2010

βλέπε και

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας