RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Rozporządzenie

Rozporządzenie jest aktem normatywnym wymienionym w art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Ma zasięg ogólny, jest wiążące w całości i bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Rozporządzenie jest częścią jednostronnego prawa wtórnego, a to oznacza, że wynika z woli odpowiedniego organu Unii Europejskiej. Wymienione jest w art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który stwierdza, że rozporządzenie „ma zasięg ogólny. Wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich”.

Rozporządzenie ma zasięg ogólny

Kierowane jest do wszystkich, a nie do wyraźnie określonych adresatów.

Trybunał Sprawiedliwości uzupełnił, że rozporządzenie jest skierowane do ogólnej kategorii ludzi, ale może być ograniczone do pewnej grupy odbiorców. Mamy do czynienia z rozporządzeniem, nawet jeśli w momencie publikacji aktu można było określić liczbę lub tożsamość tych odbiorców.

Rozporządzenie wiąże w całości

Jest wiążące w całości, więc nie może być stosowane w sposób niepełny, wybiórczy lub częściowy. Jest to akt prawny wiążący dla:

  • instytucji,
  • państw członkowskich,
  • obywateli.

Rozporządzenie jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich

Oznacza to, że:

  • nie musi być w żaden sposób transponowane do prawa krajowego,
  • przydziela prawa i obowiązki niezależnie od krajowych przepisów wykonawczych. Nie oznacza to jednak, że państwa członkowskie nie mogą przyjąć takich przepisów. Są do tego nawet zobowiązane, jeśli istnieje taka konieczność w celu przestrzegania obowiązku lojalności wynikającego z art. 4 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),
  • obywatele mogą się na nie powoływać w stosunkach z innymi osobami, państwami członkowskimi i organami unijnymi.

Jest stosowane we wszystkich państwach członkowskich od momentu wejścia w życie, czyli dwadzieścia dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym. Jego skutki prawne oddziałują na całość ustawodawstwa krajowego w sposób jednoczesny, automatyczny i jednolity.

Rozporządzenie wykonawcze

Organy unijne mogą także podejmować środki wykonawcze czyli rozporządzenia wykonawcze. Taki rodzaj rozporządzenia opisany jest w art. 164 i 178 TFUE dotyczących rozporządzeń wykonawczych Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jest to akt prawny, którego ważność zależy od „rozporządzenia podstawowego”. Podczas gdy rozporządzenie podstawowe zawiera najważniejsze regulacje, rozporządzenie wykonawcze organizuje przepisy techniczne.

Ostatnia aktualizacja: 12.08.2010
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony