RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A rendelet

A rendelet egy, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 288. cikkében meghatározott normatív jogi aktus. Általános hatállyal bír, teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

A rendelet az egyoldalú másodlagos jog része, vagyis kizárólag az Európai Unió hatóságának akaratából ered. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 288. cikke említi a rendeletet mint jogi aktust, amely „általános hatállyal bír. Teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.”

A rendelet általános hatállyal bír

Személyek elvont csoportjára, nem pedig meghatározható célcsoportra vonatkozik.

A Bíróság pontosította, hogy a rendelet személyek általános csoportjára vonatkozik, ugyanakkor korlátozódhat személyek bizonyos körére. Akkor is egy rendelettel állunk szemben, ha annak kihirdetésekor meg lehetett határozni a rendelet által érintett személyek számát, vagy akár magukat a konkrét személyeket is.

A rendelet teljes egészében kötelező

Teljes egészében kötelező, tehát nem lehet hiányosan, szelektíven vagy csak részben alkalmazni. Olyan jogi aktusról van szó, amely kötelező:

  • az intézmények;
  • a tagállamok;
  • és azon magánszemélyek számára, akikre vonatkozik.

A rendelet közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Ez azt jelenti, hogy

  • nincs szükség a nemzeti jogba való belefoglalásra vonatkozó intézkedésre;
  • nemzeti végrehajtási intézkedéstől függetlenül keletkeztet jogokat és kötelezettségeket. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a tagállamok nem hozhatnak végrehajtási intézkedéseket. Ezt szükség esetén meg is kell tenniük, az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 4. cikkében meghatározott lojalitási kötelezettség tiszteletben tartásával;
  • a magánszemélyek hivatkozási alapként használhatják az egymás közötti, a tagállamokkal vagy az európai hatóságokkal való viszonyaikban.

Hatálybalépésétől kezdődően, vagyis a Hivatalos Lapban való kihirdetését követő húsz nap elteltével valamennyi tagállamban alkalmazandó. Joghatásai valamennyi nemzeti jogrendszerben egyszerre, automatikusan és egyforma módon érvényesülnek.

Végrehajtási rendelet

Maguk az európai hatóságok is hozhatnak végrehajtási intézkedéseket, úgynevezett végrehajtási rendeleteket. Ezt a rendelettípust az EUMSZ-nek az Európai Szociális Alapra és az Európai Regionális Fejlesztési Alapra vonatkozó végrehajtási rendeletekről szóló 164. és 178. cikke határozza meg.

Olyan jogi aktusokról van szó, amelyek érvényessége az „alaprendelettől” függ. Amíg az alaprendelet az alapvető szabályokat határozza meg, a végrehajtási rendelet technikai kérdéseket szabályoz.

Utolsó frissítés: 12.08.2010
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére