RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Asetus

Asetus on yksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 288 artiklassa luetelluista säädöksistä. Se pätee yleisesti, on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Asetus on osa yksipuolisesti säädettyä johdettua oikeutta eli säädös, jonka Euroopan unioni yksin on toimivaltainen antamaan. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 288 artiklassa todetaan seuraavaa: "Asetus pätee yleisesti. Se on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa."

Asetus pätee yleisesti

Asetus on osoitettu määrittelemättömille henkilöryhmille eikä yksilöidyille vastaanottajille, mikä erottaa sen SEUT‑sopimuksen 288 artiklassa määritellystä päätöksestä.

Unionin tuomioistuin on täsmentänyt, että asetus koskee yleisiä henkilöryhmiä mutta voidaan tarvittaessa rajata koskemaan määrättyjä ryhmiä. Myös silloin on kyse asetuksesta, kun sen julkaisuhetkellä asianomaisten henkilöiden määrä tai jopa henkilöllisyys voidaan määrittää.

Asetus on kaikilta osiltaan velvoittava

Asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, joten sitä ei voi soveltaa vaillinaisesti, valikoiden tai osittain. Kyseessä on säädös, joka sitoo

  • toimielimiä
  • jäsenvaltioita
  • henkilöitä, joille se on osoitettu.

Asetusta sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa

Tämä tarkoittaa, että

  • siihen ei sovelleta minkäänlaisia kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista koskevia toimia
  • siitä johtuvat oikeudet ja velvoitteet eivät ole riippuvaisia kansallisesta täytäntöönpanotoimenpiteestä. Tämä ei kuitenkaan estä jäsenvaltioita toteuttamasta täytäntöönpanotoimenpiteitä. Päinvastoin, niiden on tarvittaessa toteutettava tällaisia toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 4 artiklassa määritettyä lojaaliusvelvoitetta noudattaen
  • yksityishenkilöt voivat viitata siihen suhteissaan muihin yksityishenkilöihin, jäsenvaltioihin tai unionin viranomaisiin.

Asetusta sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa heti sen voimaantulosta alkaen eli kahdenkymmenen päivän kuluttua sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sen oikeusvaikutukset sitovat kaikkien jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä samanaikaisesti ja yhdenmukaisesti ilman eri toimenpiteitä.

Soveltamisasetus

Myös unionin viranomaiset voivat toteuttaa täytäntöönpanotoimenpiteitä eli antaa soveltamisasetuksia. Soveltamisasetus on määritelty SEUT‑sopimuksen 164 ja 178 artiklassa Euroopan sosiaalirahastoa ja Euroopan aluekehitysrahastoa koskevien soveltamisasetusten osalta.

Ne ovat säädöksiä, joiden pätevyys riippuu perusasetuksesta. Siinä missä perusasetuksessa säädetään keskeisistä säännöistä, soveltamisasetuksessa rajoitutaan teknisiin säännöksiin.

Viimeisin päivitys 12.08.2010
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun