RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Principiul cooperării între instituţii

Cooperarea între instituţii este esenţială pentru buna funcţionare a Uniunii Europene. Curtea de Justiţie a recunoscut de altfel obligaţia de cooperare loială drept principiu general al dreptului. Deşi cooperarea loială nu este menţionată în mod explicit în tratate, ea rămâne o obligaţie pe care orice stat membru şi orice instituţie europeană trebuie să o respecte.

SINTEZĂ

Principiul „cooperării loiale” este menţionat în articolul 4 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) în cadrul relaţiilor între Uniunea Europeană (UE) şi statele membre şi articolul 13 din TUE în cadrul relaţiilor între instituţiile UE.

În esenţă, acest articol prevede că statele membre trebuie să ia toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a obligaţiilor care le revin în temeiul Tratatului şi să nu întreprindă nicio acţiune care ar putea dăuna bunei funcţionări a UE.

Cooperarea între statele membre şi instituţiile UE

Statele membre au o obligaţie de cooperare loială cu instituţiile UE. Astfel, acestea sunt invitate să sprijine acţiunile UE şi să nu împiedice buna lor funcţionare, de exemplu:

 • prin sancţionarea încălcării dreptului UE la fel de riguros ca în cazul încălcării dreptului naţional;
 • prin colaborarea cu Comisia în cadrul procedurilor care au ca obiect verificarea respectării dreptului UE, de pildă prin transmiterea documentelor solicitate în mod regulat;
 • prin repararea daunelor provocate de încălcarea dreptului UE;
 • fără a împiedica inutil funcţionarea internă a instituţiilor europene (de pildă, prin taxarea rambursărilor cheltuielilor de transport efectuate de eurodeputaţi pentru a se deplasa la Bruxelles şi Strasbourg);
 • prin cooperarea cu Comisia, în caz de inacţiune din partea Consiliului, astfel încât UE să poată face faţă responsabilităţilor sale (de exemplu, pentru a răspunde necesităţilor urgente de conservare a anumitor stocuri de peşte).

Articolul 4 din TUE invită UE şi statele membre să se respecte şi să se sprijine reciproc în vederea îndeplinirii misiunilor care decurg din tratate.

Cooperarea între instituţii

În conformitate cu articolul 13 din TUE, instituţiile UE sunt obligate să respecte principiul „cooperării loiale” între ele; aceste instituţii sunt:

 • Parlamentul European;
 • Consiliul European;
 • Consiliul;
 • Comisia Europeană;
 • Curtea de Justiţie a Uniunii Europene;
 • Banca Centrală Europeană;
 • Curtea de Conturi.

Acest principiu se aplică în conformitate cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie a UE.

Principiul colaborării interinstituţionale se regăseşte deopotrivă în articolul 249 al Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), care stipulează că, Consiliul şi Comisia trebuie să înceapă consultări reciproce şi să stabilească de comun acord modalităţile de colaborare.

Cooperarea interinstituţională se organizează în diferite moduri, printre care:

 • schimburi de scrisori între Consiliu şi Comisie;
 • acorduri interinstituţionale;
 • declaraţii comune celor trei instituţii.
Ultima actualizare: 11.08.2010
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii