RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zasada współpracy między instytucjami

Współpraca między instytucjami ma zasadnicze znaczenie dla dobrego funkcjonowania Unii Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości uznał nawet obowiązek lojalnej współpracy za ogólną zasadę prawa. Nawet jeśli lojalna współpraca nie jest wyraźnie wymieniona w traktatach, jest obowiązkiem, którego przestrzegać muszą wszystkie państwa członkowskie i instytucje unijne.

STRESZCZENIE

Zasada „lojalnej współpracy” została ujęta w art. 4 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) w ramach stosunków między Unią Europejską (UE) a państwami członkowskimi oraz w art. 13 TUE w sprawie stosunków między instytucjami UE.

Uogólniając, artykuł ten stwierdza, że państwa członkowskie muszą podejmować wszelkie konieczne środki, aby zrealizować zobowiązania wynikające z traktatu i nie robić niczego, co mogłoby szkodzić dobremu funkcjonowaniu UE.

Współpraca między państwami członkowskimi i instytucjami UE

Państwa członkowskie mają obowiązek lojalnie współpracować z instytucjami UE. W ten sposób zachęcane są do wspierania działania UE i do nieutrudniania jej należytego funkcjonowania, np. poprzez:

 • nakładanie kar za złamanie prawa UE w sposób równie rygorystyczny, co w przypadku prawa krajowego,
 • współpracę z Komisją w ramach procedur zmierzających do kontrolowania przestrzegania prawa UE np. regularnie przekazując wymagane dokumenty,
 • naprawię szkód spowodowanych łamaniem prawa UE,
 • nieutrudnianie wewnętrznego funkcjonowania instytucji europejskich (np. przez nakładanie podatku od zwrotu kosztów transportu do Brukseli i Strasburga dla europosłów),
 • współpracę z Komisją w przypadku bierności Rady tak, aby umożliwić UE wywiązanie się ze swych zobowiązań (np. aby odpowiedzieć na pilne potrzeby zachowania niektórych zapasów ryb).

Artykuł 4 TUE zachęca UE i państwa członkowskie do wzajemnego szacunku i do pomocy w wypełnianiu zadań wynikających z traktatów.

Współpraca między instytucjami

Zgodnie z art. 13 TUE instytucje UE są zobowiązane do przestrzegania zasady „lojalnej współpracy” między sobą. A są to:

 • Parlament Europejski,
 • Rada Europejska,
 • Rada,
 • Komisja Europejska,
 • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
 • Europejski Bank Centralny,
 • Trybunał Obrachunkowy.

Zasada ta jest stosowana zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE.

Zasada współpracy międzyinstytucjonalnej ujęta jest także w art. 249 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który stwierdza, że Rada i Komisja muszą prowadzić wzajemne konsultacje i wspólnie zorganizować zasady tej współpracy.

Współpraca międzyinstytucjonalna odbywa się na różne sposoby, na przykład poprzez:

 • wymianę listów między Radą a Komisją,
 • porozumienia międzyinstytucjonalne,
 • wspólne deklaracje dla trzech instytucji.
Ostatnia aktualizacja: 11.08.2010
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony