RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zásada spolupráce mezi institucemi

Spolupráce mezi institucemi je nezbytná pro řádné fungování Evropské unie. Proto nepřekvapí, že Soudní dvůr uznal povinnost loajální spolupráce za obecnou zásadu práva Společenství. Loajální spolupráce sice není výslovně uvedena v zakládajících smlouvách, to však nemění nic na tom, že se jedná o požadavek, který musí všechny členské státy a evropské instituce dodržovat.

PŘEHLED

Zásada „loajální spolupráce“ vychází z článku 4 Smlouvy o Evropské unii (SEU) v kontextu vztahů mezi Evropskou unií (EU) a členskými státy a z článku 13 Smlouvy o EU v kontextu vztahů mezi orgány EU.

Tento článek v zásadě uvádí, že členské státy musejí přijmout veškerá vhodná opatření, aby splnily své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, a nesmějí dělat nic, co by bránilo řádnému fungování Evropské unie.

Spolupráce mezi členskými státy a institucemi EU

Členské státy mají povinnost loajální spolupráce s institucemi EU. Proto se od nich požaduje, aby podporovaly činnost EU a nebránily jejímu řádnému fungování. Sem například patří:

 • trestat porušování práva EU stejně přísně jako porušení vnitrostátního práva;
 • spolupracovat s Komisí v řízeních souvisejících s monitorováním dodržování právních předpisů EU, např. zasíláním požadovaných dokumentů v souladu s danými pravidly;
 • napravovat škodu způsobenou porušením práva EU;
 • zbytečně nebránit vnitřnímu fungování evropských institucí (například zdaněním náhrad za cestovné poslanců Evropského parlamentu, cestujících do Bruselu a Štrasburku);
 • spolupracovat s Komisí v případě nečinnosti ze strany Rady, aby EU mohla plnit své povinnosti (např. plnění naléhavých potřeb týkajících se zachování některých populací ryb).

Článek 4 Smlouvy o EU vyzývá EU a členské státy, aby respektovaly úkoly vyplývající ze Smluv a vzájemně si pomáhaly při jejich plnění.

Spolupráce mezi institucemi

V souladu s článkem 13 Smlouvy o EU jsou instituce EU povinny dodržovat zásadu vzájemné „loajální spolupráce“. Jsou to:

 • Evropský parlament;
 • Evropská rada;
 • Rada;
 • Evropská komise;
 • Soudní dvůr Evropské unie;
 • Evropská centrální banka;
 • Účetní dvůr.

Tato zásada se použije v souladu s judikaturou Soudního dvora EU.

Zásada interinstitucionální spolupráce je zakotvena také v článku 249 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), který stanoví, že mezi Radou a Komisí musí probíhat vzájemné konzultace a že mají vzájemnou dohodou stanovit způsoby své spolupráce.

Interinstitucionální spolupráce probíhá různými způsoby, včetně:

 • výměny dopisů mezi Radou a Komisí;
 • interinstitucionálních dohod;
 • společných prohlášení všech tří institucí.
Poslední aktualizace: 11.08.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky