RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Beslutsprocessen och institutionernas arbete

Institutionella frågor

När EU:s institutioner ska genomföra unionens politik antar de rättsakter enligt de regler och förfaranden för beslutsfattande som föreskrivs i fördragen. I allmänhet är det kommissionen som lägger fram förslag till lagstiftning som sedan antas av rådet och Europaparlamentet. De tre huvudsakliga förfarandena är samrådsförfarandet, samtyckesförfarandet och medbeslutandeförfarandet.
Medborgarna får också säga sitt vid utformningen av EU-politiken. I början 2000-talet påbörjade kommissionen ett omfattande arbete med att göra beslutsprocessen öppnare, effektivare och mer demokratisk. Syftet med initiativet är att medborgarna och EU:s institutioner ska närma sig varandra.

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början