RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Rozhodovací proces a práca inštitúcií

Inštitucionálne záležitosti

S cieľom vykonávať politiky EÚ európske inštitúcie prijímajú právne akty v súlade s pravidlami a postupmi uvedenými v zmluvách. Európska komisia vo všeobecnosti navrhuje právne akty, ktoré potom prijíma Rada a Európsky parlament. Tromi hlavnými postupmi sú konzultácia, súhlas a spolurozhodovanie.
Občania majú takisto svoje slovo pri vytváraní politík Spoločenstva. Na začiatku roka 2000 začala Komisia s veľkou iniciatívou s cieľom vytvoriť transparentnejší, účinnejší a demokratickejší rozhodovací proces. Cieľom tejto iniciatívy je priblížiť európske inštitúcie občanom.

Pozrite tiež:

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok