RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Lēmumu pieņemšanas process un iestāžu darbs

Institucionālie jautājumi

Lai īstenotu ES politiku, Eiropas iestādes pieņem tiesību aktus saskaņā ar Līgumos izklāstītajiem noteikumiem un procedūrām. Parasti Eiropas Komisija nāk klajā ar priekšlikumu tiesību aktam, kuru pēc tam pieņem Padome un Eiropas Parlaments. Trīs galvenās likumdošanas procedūras ir konsultāciju procedūra, piekrišanas procedūra un koplēmuma procedūra.
Arī iedzīvotāji piedalās Kopienas politikas izstrādē. Jaunā gadu tūkstoša sākumā Komisija aizsāka vērienīgu iniciatīvu, lai lēmumu pieņemšanas procesu padarītu pārredzamāku, efektīvāku un demokrātiskāku. Iniciatīvas mērķis ir tuvināt Eiropas iestādes iedzīvotājiem.

Skatīt arī

Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums