RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Toimielinten päätöksentekoprosessi ja työskentely

Institutionaaliset asiat

Euroopan unionin toimielimet toteuttavat unionin politiikkoja hyväksymällä säädöksiä perussopimuksissa määriteltyjen sääntöjen ja päätöksentekomenettelyjen mukaisesti. Yleisesti Euroopan komissio laatii säädösehdotuksia Euroopan neuvoston ja parlamentin hyväksyttäviksi. Kolme keskeistä menettelyä ovat kuulemismenettely, hyväksyntämenettely ja yhteispäätösmenettely.
Myös unionin kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa yhteisön politiikkojen valmisteluun. 2000-luvun alussa komissio käynnisti laajan hankkeen, jonka myötä päätöksentekoprosessista pyritään tekemään entistä läpinäkyvämpi, tehokkaampi ja demokraattisempi. Tavoitteena on lähentää unionin kansalaisia ja toimielimiä.

Katso myös

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun