RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Otsustusprotsess ja institutsioonide töö

Institutsioonilised küsimused

ELi poliitika rakendamiseks võtavad Euroopa institutsioonid kooskõlas aluslepingutes sätestatud eeskirjade ja menetlustega vastu õigusakte. Enamasti esitab õigusaktide ettepanekud Euroopa Komisjon ning seejärel võtavad nõukogu ja Euroopa Parlament need vastu. Kolm peamist menetlust on nõuande-, nõusoleku- ja kaasotsustamismenetlus.
Ka kodanikud saavad ühenduse poliitika kujundamisel kaasa rääkida. 2000. aastate alguses tegi komisjon algust ulatusliku algatusega, mille eesmärgiks oli muuta otsustusprotsess läbipaistvamaks, tõhusamaks ja demokraatlikumaks. Kõnealuse algatuse eesmärgiks on tuua Euroopa institutsioonid kodanikule lähemale.

Vt ka:

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles