RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Beslutningsprocessen og institutionernes aktiviteter

Institutionelle anliggender

For at gennemføre EU's politikker vedtager de europæiske institutioner retsakter i overensstemmelse med de bestemmelser og beslutningsprocedurer, der er fastlagt i traktaterne. Som hovedregel er det Kommissionen, der foreslår en ny lovgivning, som herefter vedtages af Rådet og Europa-Parlamentet. De tre vigtigste procedurer er høringsproceduren, den samstemmende udtalelse og den fælles beslutningsprocedure.
Borgerne har ligeledes indflydelse på udarbejdelsen af EU's politikker. I starten af det nye årtusinde igangsatte Kommissionen et omfattende arbejde med at gøre beslutningsprocessen mere gennemskuelig, mere effektiv og mere demokratisk. Dette initiativ har til formål at bringe institutionerne tættere på borgerne.

Se endvidere

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top