RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 23 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Polgári kezdeményezés

Az európai polgárok kezdeményezési jogkörrel rendelkeznek, amely révén felhívhatják a Bizottságot jogi aktusra vonatkozó javaslatok benyújtására. Ez a rendelet egy ilyen kezdeményezés megvalósítására vonatkozó szabályokat és elveket állapítja meg.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 211/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a polgári kezdeményezésről [Hivatalos Lap L 65., 2011.3.11.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A polgári kezdeményezés intézménye lehetővé teszi az európai uniós polgárok részére, hogy egy konkrét kérdésben jogalkotási javaslat benyújtására hívják fel a Bizottságot. A Lisszaboni Szerződés vezette be, és célja az Európai Unió (EU) demokratikus dimenziójának megerősítése. A polgároknak ezután módjukban áll a hangjukat európai szinten is hallatni és teljes mértékben bekapcsolódni az EU döntéshozatali folyamataiba.

Az európai kezdeményezés szigorúan körbehatárolt jog. Ez a rendelet állítja fel az európai kezdeményezésekre vonatkozó alapelveket. A rendelet meghatározza továbbá, hogy milyen eljárás keretében valósul meg a polgári kezdeményezés. Ez az eljárás több fázisból áll.

Feltételek

A polgári kezdeményezés legitimitásának és európai jellegének biztosításához, valamint magához a megvalósításához számos feltételnek kell megvalósulnia:

  • a kezdeményezésben legalább egymillió uniós polgárnak, tehát valamely tagállamban állampolgársággal rendelkező személynek kell részt vennie. Azok a személyek, akik valamely kezdeményezés támogatására nyilatkozatot töltenek ki, a kezdeményezés aláíróinak minősülnek;
  • az aláíró polgároknak a tagállamok legalább egynegyedéből kell kikerülniük. Ennek célja biztosítani azt, hogy a kezdeményezés valóban az Unió érdekeit és nem csupán egy tagállam vagy tagállamok egy kisebb csoportjának érdekeit tükrözze;
  • a rendelet minden egyes képviselt tagállamra vonatkozóan megállapítja az aláíró polgárok minimális létszámát. A tagállamonkénti minimum létszám a rendelet I. mellékletében található.

Emellett polgári bizottságot alakítanak minden polgári kezdeményezéshez. Egy ilyen bizottság hét különböző tagállamból származó személyből, valamint olyan képviselőkből áll, akik a teljes eljárás alatt a kapcsolattartó szerepét töltik be a polgári bizottság és az uniós intézmények között. A bizottság feladata, hogy biztosítsa a polgári kezdeményezés megszervezését és koordinálását. A bizottság feladata továbbá, hogy ösztönözze az egész Európát érintő ügyek felvetését, valamint mozdítsa elő a polgárok ezekről való együttgondolkodását.

A javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vétele

A polgári kezdeményezés aláíróitól származó támogató nyilatkozatok összegyűjtésének megkezdését megelőzően a szervezőknek nyilvántartásba kell vetetniük a javasolt polgári kezdeményezést a Bizottsággal. Ez a javaslat többek között a kezdeményezés tárgyát és céljait is tartalmazza.

A Bizottság ekkor megvizsgálja a kezdeményezés elfogadhatóságát. A Bizottság ellenőrzi többek között, hogy:

  • megalakult-e a polgári bizottság és kinevezték-e a kapcsolattartó személyeket;
  • a kezdeményezés tárgya olyan politikai területbe tartozik-e, ahol a Bizottságnak hatásköre van jogalkotási javaslatok benyújtására;
  • a kezdeményezés nem komolytalan, nem visszaélés- vagy zaklatásszerű;
  • a kezdeményezés nem ellentétes az EUSZ 2. cikkében foglalt értékekkel.

Amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, a Bizottság nyilvántartásba veszi a javasolt kezdeményezést és a szervezők megkezdhetik a támogató nyilatkozatok begyűjtését.

A támogató nyilatkozatok gyűjtése

A polgároktól származó nyilatkozatok gyűjtéséért a szervezők felelnek. A kezdeményezést támogató nyilatkozatok írásban, e-mailben vagy online is gyűjthetők.

A szervezők a kezdeményezés nyilvántartásba vételétől számított 12 hónapos határidő alatt gyűjthetik be az összes támogató nyilatkozatot.

A támogató nyilatkozatok ellenőrzése

Azt követően, hogy összegyűjtötték a támogató nyilatkozatokat, a szervezők ellenőrzés céljából benyújtják azokat az ezért felelős tagállami hatóságoknak. A nemzeti hatóságok ezt követően egy igazolást állítanak ki, amelyben igazolják az adott tagállamból származó érvényes nyilatkozatok számát.

A polgári kezdeményezés benyújtása a Bizottsághoz

Az igazolás beszerzését, illetve azt követően, hogy a rendeletben meghatározott minden feltétel teljesült, a szervezők benyújthatják a polgári kezdeményezést a Bizottságnak.

Ezután a Bizottság fogadja a szervezőket, és lehetővé teszi számukra a kezdeményezéssel felvetett kérdések részletes ismertetését. A szervezőknek joga van az Európai Parlament által biztosított közmeghallgatáshoz is.

A Bizottságnak három hónap áll rendelkezésére a polgári kezdeményezés vizsgálatára. Ezt követően a Bizottság közleményt fogad el, amely a követezőket tartalmazza:

  • jogi és politikai következtetéseit;
  • annak indoklását, hogy miért tesz illetve nem tesz lépéseket az ügyben;
  • a lépéseket, amelyeket adott esetben tenni kíván.

Személyes adatok védelme és szankciók

Az aláíró polgárok személyes jellegű adatait csakis a polgári kezdeményezéssel kapcsolatban lehet felhasználni. Ezeket az adatokat legkésőbb a kezdeményezés Bizottsághoz történő benyújtását követő egy hónappal megsemmisítik.

A rendelet emellett szankciókat ír elő azon szervezők számára, akik hamis nyilatkozatokat tesznek, vagy az adatokat csalárd módon használják fel.

Háttér

Ezt a rendeletet az EUSZ 11. és az EU működéséről szóló szerződés 24. cikkével összhangban fogadták el. Ezeket a cikkeket a Lisszaboni Szerződés vezette be. A cikkek lehetővé teszik a polgárok számára, hogy polgári kezdeményezést valósítsanak meg.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

211/2011/EU Európai Parlamenti és tanácsi rendelet

2011.3.31.

HL L 65., 2011.3.11.

Ez az összefoglaló kizárólag tájékoztató jellegű. Nem célja, hogy értelmezze a referenciadokumentumot vagy annak helyébe lépjen; továbbra is a referenciadokumentum marad az egyetlen kötelező erejű jogalap.

Utolsó frissítés: 27.05.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére