RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Competenţele de execuţie ale Comisiei

Prezentul regulament stabileşte regulile şi principiile privind competenţele de executare atribuite Comisiei. Atunci când Comisia adoptă acte de punere în aplicare, ea lucrează astfel în strânsă colaborare cu comitete alcătuite din reprezentanţii statelor membre.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor şi principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competenţelor de executare de către Comisie.

SINTEZĂ

Competenţele de executare permit Comisiei să adopte măsurile de punere în aplicare a unui act juridic european. Comisia nu dispune de competenţe de executare decât atunci când actul juridic de bază prevede acest lucru; nu este vorba aşadar de o competenţă generală. În plus, exerciţiul acestor competenţe este încadrat în mod strict, pentru a permite statelor membre să îşi continue asocierea în elaborarea actelor de punere în aplicare.

Astfel, prezentul regulament defineşte regulile privind controlul exerciţiului competenţelor de executare ale Comisiei. Acest control se efectuează prin intermediul procedurilor de comitologie: Comisia trebuie să supună fiecare proiect de act de punere în aplicare aprobării comitetelor alcătuite din reprezentanţii statelor membre.

Comitetele

Există aproximativ 300 de comitete care acoperă aproape în totalitate competenţele Uniunii. Aceste comitete sunt alcătuite din reprezentanţii statelor membre şi, de asemenea, din experţi ştiinţifici sau reprezentanţi ai mediilor economice şi profesionale. Acestea sunt prezidate de către un reprezentant al Comisiei, care nu participă totuşi la vot atunci când comitetul emite un aviz cu privire la un proiect de act de punere în aplicare.

Rolul comitetelor este de a asista Comisia în elaborarea actelor de punere în aplicare. Astfel, Comisia le consultă de fiecare dată când se pregăteşte să adopte un act de punere în aplicare. Conform procedurii adoptate, avizul favorabil al comitetului poate avea caracter facultativ sau obligatoriu. În oricare dintre cazuri, comitetele pun la dispoziţie un forum de discuţii între Comisie şi administraţiile naţionale ale statelor membre, fiind căutată întotdeauna soluţia cea mai adecvată.

Procedurile de adoptare a actelor de punere în aplicare

În cadrul comitetelor, există două tipuri de procedură: procedura de examinare şi procedura de consultare. Modalitatea de selectare a procedurii este prevăzută în actul de bază care conferă Comisiei competenţele de executare.

În cadrul procedurii de examinare, Comisia nu poate adopta un act de punere în aplicare decât dacă comitetul emite un aviz favorabil. În cazul în care avizul este unul nefavorabil, Comisia poate fie să propună o versiune modificată a proiectului de act, în termen de două luni, fie să solicite intervenţia comitetului de apel. În cazul în care este solicitată intervenţia comitetului de apel, avizul acestuia trebuie să fie favorabil pentru ca proiectul de act să poată fi adoptat.

Ca regulă generală, procedura de examinare se aplică în cazul adoptării actelor de punere în aplicare care:

  • au un domeniu de aplicare general;
  • se referă la programe care au un impact important;
  • se referă la politica agricolă comună şi la politica comună în domeniul pescuitului;
  • se referă la mediul înconjurător, la protecţia sănătăţii şi siguranţei persoanelor, a animalelor sau a plantelor;
  • se referă la politica comercială comună;
  • se referă la fiscalitate.

Procedura de consultare se aplică în general în toate celelalte cazuri. În cadrul procedurii de consultare, Comisia decide să adopte actul ţinând cont, în măsura în care este posibil, de concluziile rezultate în urma dezbaterilor desfăşurate în cadrul comitetului.

Adoptarea actelor de punere în aplicare în cazuri excepţionale

În mod excepţional, Comisia poate adopta un act de punere în aplicare chiar şi în cazul în care comitetul emite un aviz nefavorabil, atunci când acest act este necesar pentru a evita crearea:

  • unei perturbări importante a pieţelor din domeniul agriculturii;
  • unui risc la adresa intereselor financiare ale Uniunii.

Într-un astfel de caz, Comisia prezintă actul de punere în aplicare comitetului de apel, imediat după adoptarea acestuia. În cazul în care comitetul de apel emite un aviz nefavorabil, actul de punere în aplicare este abrogat.

Acte de punere în aplicare aplicabile imediat

În cazuri de urgenţă, un act juridic de bază poate să confere un efect imediat măsurilor de executare adoptate de către Comisie. Astfel, Comisia poate adopta actele de punere în aplicare fără a exista obligativitatea de a consulta comitetul competent.

Durata acestor acte nu poate, totuşi, depăşi intervalul de şase luni. În plus, actul trebuie prezentat comitetului de apel cel târziu în termen de 14 zile după adoptarea lui. În cazul în care comitetul de apel emite un aviz nefavorabil, actul de punere în aplicare este abrogat.

Context

Baza juridică a competenţelor de executare este specificată în articolul 291 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE). Conform acestui articol, competenţele de execuţie aparţin în principiu statelor membre; acestea din urmă sunt, în fapt, responsabile cu aplicarea legilor dreptului european în cadrul dreptului lor intern, prin intermediul administraţiei lor naţionale.

Există, cu toate acestea, cazuri în care o aplicare uniformă a dreptului european este necesară, în vederea evitării, de exemplu, a oricărei forme de discriminare sau de distorsiune a concurenţei. Astfel, articolul 291 din TFUE permite Comisiei să adopte măsurile de executare a unui act juridic european. Actul juridic de bază trebuie atunci să confere în mod explicit Comisiei competenţele de executare.

REFERINŢE

ActData intrării în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Regulamentul (UE) nr. 182/2011

1.3.2011

-

JO L 182 din 28.2.2011

Această fişă de sinteză are doar un caracter informativ şi nu urmăreşte să interpreteze sau să înlocuiască documentul de referinţă, care rămâne singurul temei juridic.

Ultima actualizare: 13.05.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii