RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες και τις αρχές που σχετίζονται με τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή. Έτσι, κατά την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με επιτροπές οι οποίες απαρτίζονται από εκπροσώπους των κρατών μελών.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

ΣΥΝΟΨΗ

Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες δίνουν τη δυνατότητα στην Επιτροπή να εγκρίνει τα μέτρα εφαρμογής μίας ευρωπαϊκής νομικής πράξης. Η Επιτροπή διαθέτει εκτελεστικές αρμοδιότητες μόνον εφόσον προβλέπονται από τη βασική νομική πράξη· κατά συνέπεια, δεν πρόκειται για γενική αρμοδιότητα. Επιπλέον, η άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων είναι αυστηρά προσδιορισμένη, ώστε να επιτρέπει στα κράτη μέλη να εξακολουθούν να συμμετέχουν στη εκπόνηση εκτελεστικών πράξεων.

Έτσι, ο παρών κανονισμός ορίζει τους κανόνες που σχετίζονται με τον έλεγχο της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής. Αυτός ο έλεγχος πραγματοποιείται μέσω διαδικασιών επιτροπολογίας: η Επιτροπή υποβάλλει κάθε σχέδιο εκτελεστικής πράξης σε επιτροπές οι οποίες απαρτίζονται από εκπροσώπους των κρατών μελών.

Οι επιτροπές

Υπάρχουν περίπου 300 επιτροπές οι οποίες καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Ένωσης. Οι επιτροπές αυτές αποτελούνται από εκπροσώπους των κρατών μελών, καθώς επίσης και από επιστημονικούς εμπειρογνώμονες ή εκπροσώπους των οικονομικών και επαγγελματικών κύκλων. Στην επιτροπή, την προεδρία ασκεί ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, ο οποίος ωστόσο δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία όταν η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της σχετικά με εκτελεστικό σχέδιο.

Ρόλος των επιτροπών είναι να επικουρούν την Επιτροπή κατά την εκπόνηση των εκτελεστικών πράξεων. Έτσι, η Επιτροπή ζητεί τη γνώμη τους κάθε φορά που πρόκειται να εγκρίνει μία εκτελεστική πράξη. Ανάλογα με τη διαδικασία που κινείται, η ευνοϊκή γνωμοδότηση της επιτροπής μπορεί να είναι προαιρετική ή υποχρεωτική. Σε κάθε περίπτωση, οι επιτροπές παρέχουν ένα βήμα διαλόγου ανάμεσα στην Επιτροπή και τις εθνικές διοικητικές αρχές των κρατών μελών, και επιδιώκεται πάντα η πιο ικανοποιητική λύση.

Οι διαδικασίες έκδοσης των εκτελεστικών πράξεων

Στα πλαίσια των επιτροπών, υπάρχουν δύο ειδών διαδικασίες: η διαδικασία εξέτασης και η συμβουλευτική διαδικασία. Η επιλογή της διαδικασίας προβλέπεται από τη βασική πράξη που αναθέτει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή.

Κατά τη διαδικασία εξέτασης, η Επιτροπή εκδίδει μία εκτελεστική πράξη μόνον εφόσον η γνώμη της επιτροπής είναι θετική. Εάν η γνώμη είναι αρνητική, η Επιτροπή μπορεί είτε να υποβάλει τροποποιημένη εκδοχή του σχεδίου πράξης εντός διμήνου, είτε να παραπέμψει το θέμα στην επιτροπή προσφυγών. Όταν παραπέμπεται θέμα ενώπιον της επιτροπής προσφυγών, η διατύπωση θετικής γνώμης εκ μέρους της είναι απαραίτητη για την έκδοση σχεδίου εκτελεστικής πράξης.

Κατά κανόνα, η διαδικασία εξέτασης εφαρμόζεται για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων:

  • γενικής εμβέλειας·
  • που αφορούν προγράμματα με ουσιαστικές επιπτώσεις·
  • που αφορούν την κοινή γεωργική και την κοινή αλιευτική πολιτική·
  • που αφορούν το περιβάλλον, την προστασία της υγείας και της ασφάλειας ανθρώπων, ζώων ή φυτών·
  • που αφορούν την κοινή εμπορική πολιτική·
  • που αφορούν τη φορολόγηση.

Η συμβουλευτική διαδικασία εφαρμόζεται, κατά κανόνα, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Κατά τη συμβουλευτική διαδικασία, η Επιτροπή αποφασίζει εάν θα εγκριθεί η πράξη, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τα συμπεράσματα των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην επιτροπή.

Έκδοση εκτελεστικών πράξεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις

Η Επιτροπή μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να εκδίδει εκτελεστική πράξη ακόμη και σε περίπτωση αρνητικής γνώμης, οσάκις αυτή η πράξη χρειάζεται να εκδοθεί για να αποφευχθεί η πρόκληση:

  • σημαντικής διαταραχής των αγορών στον τομέα της γεωργίας·
  • κινδύνου για τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή υποβάλλει την εκτελεστική πράξη στην επιτροπή προσφυγών αμέσως μετά την έκδοσή της. Οσάκις η επιτροπή προσφυγών διατυπώσει αρνητική γνώμη, η εκτελεστική πράξη καταργείται.

Έγκριση εκτελεστικών πράξεων με άμεση εφαρμογή

Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, τα εκτελεστικά μέτρα που εγκρίνει η Επιτροπή μπορούν να τεθούν άμεσα σε ισχύ μέσω βασικής νομικής πράξης. Η Επιτροπή μπορεί, κατά συνέπεια, να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις χωρίς να είναι απαραίτητες οι διαβουλεύσεις με την αρμόδια επιτροπή.

Ωστόσο, η ισχύς των εν λόγω πράξεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες. Επιπλέον, η πράξη πρέπει να υποβάλλεται στην επιτροπή προσφυγών το αργότερο 14 ημέρες μετά την έκδοσή της. Οσάκις η επιτροπή προσφυγών διατυπώσει αρνητική γνώμη, η εκτελεστική πράξη καταργείται.

Πλαίσιο

Η νομική βάση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων έγκειται στο άρθρο 291 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Βάσει του εν λόγω άρθρου, οι εκτελεστικές αρμοδιότητες ανήκουν κατ’ αρχήν στα κράτη μέλη, τα οποία έχουν επιφορτιστεί με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου στο εσωτερικό τους δίκαιο μέσω των εθνικών διοικητικών αρχών τους.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται η ομοιόμορφη εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου, προκειμένου να αποφευχθεί, για παράδειγμα, κάθε μορφή διάκρισης ή νόθευσης του ανταγωνισμού. Έτσι, το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να εγκρίνει τα εκτελεστικά μέτρα μίας ευρωπαϊκής νομικής πράξης. Σε τέτοια περίπτωση, η νομική πράξη θα πρέπει να αναθέτει ρητά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.182/2011

1.3.2011

-

ΕΕ L 182, 28.2.2011

Το παρόν δελτίο διανέμεται ενημερωτικά. Δεν έχει ως στόχο να ερμηνεύσει ή να αντικαταστήσει το έγγραφο αναφοράς, που παραμένει η μόνη δεσμευτική νομική βάση.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13.05.2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας