RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Decizia

Decizia este un instrument juridic de care dispun instituţiile europene pentru a pune în aplicare politicile UE. Decizia este un act cu caracter juridic obligatoriu care poate avea o aplicabilitate generală sau poate fi adresată unui destinatar precis.

Deciziile sunt acte juridice care fac parte din legislaţia secundară a Uniunii Europene (UE). Astfel, acestea sunt adoptate de instituţiile europene pe baza tratatelor fondatoare. După caz, deciziile pot fi adresate unuia sau mai multor destinatari; de asemenea, acestea pot să nu indice niciun destinatar precis.

Un act obligatoriu în toate elementele sale

Articolul 288 din Tratatul privind funcţionarea UE defineşte decizia ca fiind un act obligatoriu în toate elemente sale. Prin urmare, decizia nu poate fi aplicată în mod incomplet, selectiv sau parţial.

O decizie se adoptă în urma unei proceduri legislative. Astfel, aceasta este un act legislativ adoptat de Consiliu şi de Parlament printr-o procedură legislativă ordinară sau o procedură legislativă specială.

În schimb, decizia este un act nelegislativ dacă este adoptată în mod unilateral de către una din instituţiile europene. În astfel de situaţii, decizia se referă la o dispoziţie decretată de Consiliul European, Consiliul UE sau Comisia Europeană în cazuri specifice care nu ţin de domeniul de competenţă al legiuitorului.

Decizii cu destinatar

Deciziile pot fi adresate unuia sau mai multor destinatari. În acest caz, ele au o aplicabilitate strict individuală şi nu au efect obligatoriu decât pentru destinatarii lor.

Destinatarii unei decizii pot fi statele membre sau actori privaţi. De exemplu, Comisia poate folosi decizii pentru a sancţiona întreprinderile care fac uz de practici concertate sau care au comis abuzuri de poziţie dominantă.

Pentru a intra în vigoare, decizia trebuie notificată părţii interesate. În principiu, această procedură constă în trimiterea unei scrisori recomandate cu confirmare de primire. Decizia poate fi publicată în Jurnalul Oficial, dar această publicare nu exclude necesitatea notificării, care este unica formă de a face actul opozabil faţă de destinatar.

Decizii fără destinatar

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, decizia nu mai indică neapărat un destinatar. Astfel, decizia a dobândit o sferă de definire mai largă şi a devenit instrumentul juridic de bază în domeniul politicii externe şi de securitate comună. Prin urmare, Consiliul UE şi Consiliul European pot adopta decizii referitoare la:

  • interesele şi obiectivele strategice ale Uniunii;
  • acţiunile Uniunii la nivel internaţional;
  • poziţiile Uniunii cu privire la problematica internaţională;
  • modalităţile de punere în aplicare a acţiunilor şi a poziţiilor Uniunii.
Ultima actualizare: 03.09.2010
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii