RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A határozat

A határozat olyan jogi aktus, amelyet az európai intézmények fogadhatnak el az uniós politikák végrehajtása érdekében. A határozat kötelező erejű aktus, amely lehet általános hatályú, illetve szólhat egy meghatározott címzettnek.

A határozat az Európai Unió (EU) másodlagos jogának részét képező jogi aktus. Ennek megfelelően az európai intézmények a határozatot az alapító szerződések alapján fogadják el. Az adott eset függvényében a határozatnak egy vagy több címzettje is lehet, vagy éppen egy sem.

Teljes egészében kötelező aktus

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 288. cikke a határozatot teljes egészében kötelező aktusként határozza meg: azt tehát nem lehet hiányosan, szelektíven vagy részlegesen alkalmazni.

A határozatot jogalkotási eljárás eredményeképpen fogadják el. Ekkor a Tanács és a Parlament által rendes jogalkotási eljárás vagy különleges jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogalkotási aktust képez.

Ezzel szemben a határozat nem minősül jogalkotási aktusnak, ha azt az egyik uniós intézmény egyoldalúan fogadja el. Ekkor a határozat az Európai Tanács, a Tanács vagy a Bizottság által olyan sajátos esetekben alkotott normákat testesít meg, amelyek nem tartoznak a jogalkotó hatáskörébe.

Címzettnek szóló határozat

A határozatnak lehet egy vagy több címzettje. Hatálya ekkor szigorúan egyedi, és kizárólag a címzettjeire nézve kötelező.

A határozat címzettjei lehetnek tagállamok vagy magánszemélyek is. A Bizottság például határozatok útján szankcionálja azokat a vállalkozásokat, amelyek kartellmegállapodást kötöttek vagy visszaéltek piaci erőfölényükkel.

A határozat csak akkor lép hatályba, ha arról a címzettet értesítették. Ez az eljárás elvileg tértivevényes ajánlott levél útján történő értesítést jelent. A határozat a Hivatalos Lapban is közzétehető, de ez nem helyettesíti az értesítést, amely az egyetlen mód az aktus címzettel szembeni végrehajtásának lehetővé tételére.

Címzett nélküli határozat

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta a határozat nem jelöl meg feltétlenül címzettet. A határozat fogalommeghatározása így némileg tágabb lett, és ezen aktus különösen alapvető eszközzé lépett elő a közös kül- és biztonságpolitika terén. A Tanács és az Európai Tanács így a következőkkel kapcsolatban fogadhat el határozatokat:

  • az Unió stratégiai érdekei és célkitűzései;
  • az Unió által végrehajtandó nemzetközi szintű fellépések;
  • az Unió által nemzetközi kérdésekben képviselendő álláspontok;
  • az Unió fellépésére és álláspontjaira vonatkozó végrehajtási szabályok.
Utolsó frissítés: 03.09.2010
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére