RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Päätös

Päätös on säädös, jonka avulla EU:n toimielimet voivat panna täytäntöön EU:n politiikkoja. Päätös on velvoittava säädös, joka voi päteä yleisesti tai joka voidaan osoittaa tietylle vastaanottajalle.

Päätös on säädös, joka on osa Euroopan unionin (EU) johdettua oikeutta. EU:n toimielimet hyväksyvät päätöksiä siis perustamissopimusten nojalla. Tapauksesta riippuen päätös voidaan osoittaa yhdelle tai useammalle vastaanottajalle; päätökselle ei kuitenkaan ole pakko nimetä vastaanottajaa.

Kaikilta osiltaan velvoittava säädös

EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 288 artiklassa päätöksen todetaan olevan kaikilta osiltaan velvoittava säädös. Sitä ei siis voida panna täytäntöön puutteellisesti, valikoivasti tai osittain.

Päätös hyväksytään lainsäädäntömenettelyä noudattaen. Se on tällöin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävä säädös, jonka neuvosto ja parlamentti hyväksyvät tavallista lainsäätämisjärjestystä tai erityistä lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

Päätös on sen sijaan muu kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävä säädös, kun sen hyväksyy yksipuolisesti jokin EU:n toimielimistä. Tällöin päätös viittaa Eurooppa-neuvoston, neuvoston tai komission laatimaan sääntöön erityistapauksissa, jotka eivät kuulu lainsäätäjän toimivallan piiriin.

Päätös, jossa vastaanottaja on nimetty

Päätös voidaan osoittaa yhdelle tai useammalle vastaanottajalle. Tällöin sitä sovelletaan yksinomaan vastaanottajiinsa, eikä se velvoita muita tahoja.

Päätös voidaan osoittaa jäsenvaltioille tai yksityisille oikeussubjekteille. Komissio käyttää päätöksiä esimerkiksi rankaistakseen yrityksiä, jotka ovat perustaneet kartelleja tai käyttäneet määräävää asemaansa väärin.

Jotta päätös voi tulla voimaan, siitä on ilmoitettava asianosaisille. Yleensä ottaen ilmoitus toimitetaan kirjattuna kirjeenä. Päätös voidaan myös julkaista virallisessa lehdessä, mutta julkaiseminen ei poista ilmoitusvelvoitetta, joka on ainoa keino tehdä päätöksestä pätevä vastaanottajiin nähden.

Päätös, jossa vastaanottajaa ei ole nimetty

Lissabonin sopimuksen voimaantulosta lähtien päätöstä ei ole enää pakko osoittaa tietylle vastaanottajalle. Päätöksen käyttöala on näin ollen aiempaa laajempi, ja siitä on tullut erityisesti yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeinen väline. Neuvosto ja Eurooppa-neuvosto voivat näin ollen hyväksyä päätöksiä, jotka koskevat

  • unionin strategisia tavoitteita ja etuja
  • unionin kansainvälisellä tasolla toteuttamia toimia
  • kansainvälisiä ongelmia koskevia unionin kantoja
  • unionin toimien ja kantojen täytäntöönpanoa koskevia sääntöjä.
Viimeisin päivitys 03.09.2010
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun