RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Umowy

Umowy stanowią część prawa wtórnego Unii Europejskiej (UE). Są wynikiem zgodnej woli UE i państwa trzeciego albo umowy o współpracy między instytucjami europejskimi.

Umowy stanowią razem z aktami jednostronnymi akty prawa wtórnego Unii Europejskiej (UE). W ich ramach przyznawane są prawa i nakładane obowiązki. Są owocem zgodnej woli instytucji europejskich i strony trzeciej. W przeciwieństwie do aktów jednostronnych nie są wynikiem procedury prawodawczej albo samej woli instytucji.

W traktatach ustanawiających UE przewidziano dwa rodzaje umów:

  • umowy międzynarodowe,
  • porozumienia międzyinstytucjonalne.

Umowy międzynarodowe

Umowy międzynarodowe to umowy zawarte między UE i państwem trzecim albo organizacją będącą osobą trzecią. W art. 216 Traktatu o funkcjonowaniu UE wymienione zostały przypadki, w jakich UE upoważniona jest do zawierania takich umów.

Umowy międzynarodowe są wiążące dla całej UE. Ich znaczenie jest większe niż aktów jednostronnych prawa wtórnego, które muszą więc być zgodne z umowami międzynarodowymi.

Porozumienia międzyinstytucjonalne

Porozumienia międzyinstytucjonalne zawierane są między instytucjami europejskimi. Ich celem jest organizacja i ułatwienie współpracy między instytucjami, zwłaszcza między Komisją, Parlamentem i Radą.

Ten rodzaj porozumienia wynika z praktyki instytucjonalnej, ale został uświęcony traktatami ustanawiającymi UE w momencie wejścia w życie traktatu lizbońskiego. W art. 295 Traktatu o funkcjonowaniu UE uznano istnienie porozumień międzyinstytucjonalnych i uściślono, że mogą również być wiążące. Charakter wiążący porozumienia zależy więc od woli stron, które go zawierają.

Porozumienia międzyinstytucjonalne mogą też mieć formę kodeksów postępowania, wytycznych albo deklaracji.

Ostatnia aktualizacja: 27.08.2010
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony