RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sopimukset

Sopimukset ovat osa Euroopan unionin (EU) johdettua oikeutta. Sopimukset ovat tulosta EU:n ja kolmannen maan yhteisymmärryksestä tai EU:n toimielinten välisestä yhteistyösopimuksesta.

Sopimukset ovat yhdessä yksipuolisten säädösten kanssa Euroopan unionin (EU) johdetun oikeuden säädöksiä. Niistä seuraa oikeuksia ja velvoitteita. Sopimukset ovat tulosta EU:n toimielinten keskenään tai kolmannen tahon kanssa saavuttamasta yhteisymmärryksestä. Toisin kuin yksipuoliset sopimukset, nämä sopimukset eivät siis ole seurausta lainsäädäntömenettelystä tai

vain yhden toimielimen päätöksestä.

EU:n perustamissopimuksissa erotetaan kaksi sopimustyyppiä:

  • kansainväliset sopimukset
  • toimielinten väliset sopimukset.

Kansainväliset sopimukset

Kansainväliset sopimukset ovat sopimuksia, jotka EU on tehnyt kolmannen maan tai jonkin organisaation kanssa. EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 216 artiklassa luetellaan tapaukset, joissa EU:lla on valtuudet tehdä sopimuksia.

Kansainväliset sopimukset sitovat koko EU:ta. Ne ovat yksipuolisten johdetun oikeuden säädösten yläpuolella; näiden säädösten on siis oltava kansainvälisten sopimusten mukaisia.

Toimielinten väliset sopimukset

Toimielinten sopimukset ovat EU:n toimielinten keskenään tekemiä sopimuksia. Niiden tarkoituksena on järjestää ja helpottaa toimielinten – erityisesti komission, parlamentin ja neuvoston – välistä yhteistyötä.

Toimielinten väliset sopimukset ovat syntyneet toimielinten käytännön seurauksena, mutta niiden asema vahvistettiin EU:n perustamissopimuksissa Lissabonin sopimuksen tullessa voimaan. EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 295 artiklassa tunnustetaan toimielinten välisten sopimusten olemassaolo ja määrätään, että ne voivat olla myös sitovia. Sopimuksen tekijät voivat näin ollen halutessaan tehdä sopimuksesta itseään sitovan.

Toimielinten väliset sopimukset voivat olla muodoltaan myös menettelysääntöjä, suuntaviivoja tai julkilausumia.

Viimeisin päivitys 27.08.2010
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun