RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Smluvní akty

Smluvní akty tvoří součást sekundárního práva Evropské unie (EU). Jsou výsledkem shodné vůle EU a třetí země nebo dohody o spolupráci mezi evropskými orgány.

Smluvní akty spolu s jednostrannými akty tvoří sekundární právo Evropské unie (EU). Zakládají práva a povinnosti. Jsou plodem dohod, které evropské orgány uzavírají mezi sebou nebo s třetími stranami. Na rozdíl od jednostranných aktů tedy nejsou výsledkem legislativního postupu nebo samostatného rozhodnutí nějakého orgánu.

Zakládací smlouvy EU mimoto předpokládají dva hlavní typy smluvních aktů:

  • mezinárodní dohody;
  • interinstitucionální dohody.

Mezinárodní dohody

Mezinárodní dohody jsou dohody uzavírané mezi EU na straně jedné a třetí zemí nebo mezinárodní organizací na straně druhé. Článek 216 Smlouvy o fungování EU uvádí výčet případů, v kterých je EU oprávněná tyto dohody uzavírat.

Nadto mají mezinárodní smlouvy závaznou platnost v celé EU. Jsou nadřazeny jednostranným aktům sekundárního práva, které se jim tedy musejí podřídit.

Interinstitucionální dohody

Interinstitucionální dohody uzavírají evropské orgány mezi sebou. Jejich cílem je organizovat a usnadnit spolupráci mezi orgány, zvláště mezi Komisí, Parlamentem a Radou.

Tento typ dohod vychází z institucionální praxe, avšak vstupem Lisabonské smlouvy v platnost byl zakotven v zakládacích smlouvách EU. Článek 295 Smlouvy o fungování EU uznává existenci interinstitucionálních dohod a uvádí, že mohou mít závaznou povahu. V takovém případě o závazné povaze dohody rozhodují autoři aktu.

Interinstitucionální dohody mohou mít i další formy, například formy kodexu chování, zásad nebo prohlášení.

Poslední aktualizace: 27.08.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky