RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Digital Strategi, Stategi i2010, Handlingsplan eEurope, Digitala Strategiska Program

InformationssamhälletDen digitala strategin är inskriven i strategin Europa 2020. Den avser att utnyttja potentialen i informations- och kommunikationsteknik (IKT) bättre för att främja innovation, ekonomisk tillväxt och framåtskridande. Den efterträder initiativen i2010, eEuropa 2005, eEuropa 2002 och eEuropa.

Se även

  • Digital strategi (EN)
  • Strategi i2010 (EN)

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början