RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Roaming-ul în reţelele publice de telefonie mobilă

Acest regulament introduce un mecanism comun pentru scăderea costurilor de utilizare a telefoanelor mobile. Obiectivul acestuia este de a reduce costul de utilizare a telefoanelor mobile în străinătate (tarifele de „roaming internaţional” *) prin introducerea unui eurotarif. Cetăţenii europeni care se deplasează în interiorul Uniunii Europene (UE) pot beneficia de servicii de comunicaţii mobile (apeluri, SMS şi internet mobil) la un preţ mai accesibil şi mai transparent.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 717/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 iunie 2007 privind roaming-ul în reţelele publice de telefonie mobilă în interiorul Comunităţii şi de modificare a Directivei 2002/21/CE [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

În scopul unei bune funcţionări a pieţei interne, Comisia Europeană doreşte o reducere semnificativă a costurilor apelurilor, SMS-urilor * şi serviciilor de date în roaming internaţional pentru consumatori. Structura pieţei şi caracterul transfrontalier al serviciilor furnizate nu a permis până în prezent nici autorităţilor naţionale de reglementare (ANR) să soluţioneze problema nivelului ridicat al preţurilor aferente şi nici sectorului să se autoreglementeze în beneficiul consumatorilor.

Introducerea unui mecanism de plafonare a tarifelor

După iniţierea unei consultări în două etape cu părţile interesate pe tema roaming-ului internaţional, Comisia Europeană a optat pentru abordarea „pieţei naţionale europene”: abonaţii, indiferent de locul în care se află în Uniunea Europeană, trebuie să beneficieze de condiţii similare cu cele din statul de origine atunci când efectuează un apel de la telefonul mobil sau când trimit un SMS.

Această cerinţă presupune aplicarea unor plafoane tarifare preventive comune în întreaga Comunitate pentru utilizarea telefoanelor mobile într-un alt stat membru, şi anume introducerea unui mecanism care să permită fixarea unor tarife maxime pe minut pe care operatorii sunt autorizaţi să le factureze între ei şi, pe această bază, stabilirea unui plafon al preţurilor cu amănuntul.

Eurotariful * permite aplicarea acestui mecanism de plafonare a tarifelor. El stabileşte limitele preţurilor practicate de operatorii de telefonie mobilă la apelurile efectuate sau primite într-un alt stat membru.

Astfel, operatorii trebuie să respecte un singur cadru de reglementare, coerent şi bazat de criterii obiective. Ideea de bază este ca preţurile cu amănuntul să fie mai aproape de costurile aferente furnizării serviciului suportate de operatori, aceştia din urmă având totodată posibilitatea de a-şi diversifica oferta într-un mediu concurenţial. În ceea ce îi priveşte pe consumatori, eurotariful nu este asociat cu niciun abonament şi nici cu alte costuri fixe şi poate fi combinat cu orice tip de tarif cu amănuntul.

Metoda aplicată constă într-o reglementare combinată a preţurilor de gros * şi cu amănuntul *:

  • tarife de gros: Plafonul pentru preţul mediu de gros este de 0,28 şi de 0,26 euro începând cu 30 august 2008 şi respectiv cu 1 iulie 2009. Acesta a scăzut la 0,22 şi la 0,18 euro începând cu 1 iulie 2010 şi respectiv cu 1 iulie 2011. Tariful de gros se aplică şi SMS-urilor în roaming reglementat. Începând cu 1 iulie 2009, preţul mediu de gros nu poate depăşi 0,04 euro pe SMS. De asemenea, există un plafon pentru tariful de gros pentru serviciile de date în roaming de 1 euro pe megaoctet transmis, care se reduce la 0,80 euro şi la 0,50 euro pe megaoctet începând cu 1 iulie 2010 şi respectiv cu 1 iulie 2011.
  • tarife cu amănuntul: pentru a garanta că beneficiile realizate datorită plafonării tarifelor de gros se reflectă asupra consumatorilor, Comisia aplică şi o plafonare a preţurilor cu amănuntul. Plafonul preţurilor este de 0,46 şi 0,43 euro pentru apelurile efectuate şi de 0,22 şi 0,19 euro pentru apelurile primite începând cu 30 august 2008 şi respectiv cu 1 iulie 2009. Acesta se reduce la 0,39 şi 0,35 euro pentru apelurile efectuate şi la 0,15 şi 0,11 pentru apelurile primite începând cu 1 iulie 2010 şi respectiv cu 1 iulie 2011. De altfel, operatorii sunt obligaţi să aplice o tarifare pe secundă după primele 30 de secunde ale apelului. Preţul cu amănuntul al eurotarifului pentru un SMS în roaming reglementat nu poate depăşi 0,11 euro începând cu 1 iulie 2009.

Voinţa de transparenţă

Fiecare furnizor trebuie să transmită clientului în mod automat, gratuit şi fără întârziere (prin intermediul serviciului de mesagerie automată) informaţii de bază personalizate cu privire la tarifele de roaming care se aplică în cazul în care clientul respectiv vizitează alt stat membru.

Aceste informaţii tarifare personalizate includ tarifele maxime care ar putea fi aplicate pentru efectuarea şi primirea de apeluri, trimiterea de SMS-uri şi accesarea internetului mobil pe durata şederii în statul membru vizitat.

Furnizorii trebuie să se asigure că clienţii serviciilor lor de roaming sunt informaţi cu privire la tarifele aplicate pentru utilizarea serviciilor de date în roaming, pentru ca aceştia să îşi controleze mai bine cheltuielile. În acest scop, începând cu 1 martie 2010, consumatorii au posibilitatea de a stabili cu operatorii lor o limită de întrerupere a serviciilor de date în roaming, pentru a elimina problema facturilor exorbitante; în momentul atingerii limitei acordate, operatorul va întrerupe serviciile de date, cu excepţia cazului în care clientul solicită furnizarea în continuare a acestora. Începând cu 1 iulie 2010, se aplică în mod automat o limită de 50 de euro tuturor clienţilor care nu au stabilit o limită maximă cu operatorii lor.

Aplicarea şi respectarea dispoziţiilor

Autorităţile naţionale de reglementare, reunite în cadrul Grupului entităţilor europene de reglementare (ERG) şi în colaborare cu Comisia, sunt cele care au sarcina de a asigura respectarea dispoziţiilor care se aplică şi care controlează evoluţia preţurilor de gros şi cu amănuntul. Statele membre stabilesc ele însele norme cu privire la sancţiunile aplicabile în cazul încălcării acestui regulament.

Context

Sectorul telecomunicaţiilor a cunoscut o dezvoltare considerabilă în ultimii ani, încurajat de măsurile adoptate la nivel european pentru stimularea investiţiilor în acest domeniu. Pachetul de directive adoptat în 2002 şi modificările recent adoptate aduse acestora, au permis, în special, stabilirea unui cadru de reglementare pentru serviciile de comunicaţii electronice. Cu toate acestea, problema legată de tarifele prea ridicate pentru serviciile de roaming persistă şi afectează toţi cetăţenii care se deplasează în UE (pentru turism sau din motive profesionale). Aceste tarife excesive cu amănuntul decurg atât din tarifele de gros mari percepute de operatorul străin al reţelei-gazdă, cât şi, în multe cazuri, din marjele ridicate asupra preţului cu amănuntul, impuse de propriul operator de reţea al clientului. Regulamentul privind roaming-ul reduce din deficienţele menţionate anterior.

Termeni-cheie ai actului
  • Roaming: utilizarea unui telefon mobil sau a altui dispozitiv de către clientul serviciului de roaming, pentru a efectua sau a primi apeluri, atunci când acesta se află în alt stat membru decât cel în care este situată reţeaua din ţara sa de origine, prin intermediul unor aranjamente stabilite între operatorul reţelei din ţara de origine şi operatorul reţelei vizitate.
  • Eurotarif: un tarif de roaming pe minut pentru care regulamentul stabileşte plafoanele care nu trebuie depăşite pentru efectuarea şi primirea de apeluri în străinătate şi care este disponibil pentru toţi consumatorii din Uniunea Europeană.
  • Eurotarif pentru SMS: un tarif de roaming de 0,11 euro fără TVA perceput pe SMS trimis din străinătate
  • Preţ de gros: preţ facturat de operatorul din străinătate operatorului din ţara de origine a utilizatorului care efectuează sau primeşte un apel în această ţară.
  • Preţ cu amănuntul: preţ facturat de operatorul din ţara de origine unei persoane care foloseşte telefonul mobil într-o reţea străină. Valoarea acestuia depinde de preţul de gros, la care se adaugă costul serviciului furnizat.
  • SMS: mesaj text transmis prin serviciul de mesaje scurte (Short Message Service).

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 717/2007

30.6.2007

30.8.2007

JO L 171 din 29.6.2007

Act de modificareIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 544/2009

2.7.2009

-

JO L 167 din 29.6.2009

ACTE CONEXE

Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (Directivă-cadru) [Jurnalul Oficial L 108 din 24.4.2002].

Ultima actualizare: 22.12.2009
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii