RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Nyilvános mobiltelefon-hálózatok közötti barangolás (roaming)

Ez a rendelet a mobiltelefon-használat költségeinek csökkentését célzó közös mechanizmust hoz létre. Célja, hogy az eurotarifa bevezetése révén mérsékelje a mobiltelefonok külföldön történő használatának díját (a „nemzetközi barangolás” * díját). Az Európai Unión belül utazó európai polgárok így megfizethetőbb és átláthatóbb mobiltelefon-szolgáltatásokhoz (hívások, SMS és mobilinternet) juthatnak.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 717/2007/EK rendelete (2007. június 27.) a Közösségen belüli nyilvános mobiltelefon-hálózatok közötti barangolásról (roaming), valamint a 2002/21/EK irányelv módosításáról [Hivatalos Lap L 171., 2007.6.29.] [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

A belső piac megfelelő működésének biztosítása érdekében az Európai Bizottság jelentősen csökkenteni kívánja a nemzetközi barangolás során a fogyasztók által a hívásokért, SMS-ekért * és adatátviteli szolgáltatásokért fizetett díjakat. A piac felépítése és a nyújtott szolgáltatások határokon átnyúló természete miatt a nemzeti szabályozó hatóságok ez idáig nem találtak megoldást a kapcsolódó magas költségek jelentette problémára, és a fogyasztóknak kedvező ágazati önszabályozás sem valósulhatott meg.

Díjkorlátozási mechanizmus bevezetése

Az Európai Bizottság a nemzetközi barangolás tárgyában érdekelt felekkel folytatott kétszakaszos konzultációt követően az „európai nemzeti piac” megközelítését választotta: az előfizetőknek mobiltelefonjukról történő hívásindításkor vagy üzenetküldéskor az Európai Unión belül tartózkodási helyüktől függetlenül ugyanolyan feltételeket kell biztosítani, mint belföldön.

Ez a követelmény olyan közös, megelőző díjkorlátok alkalmazása révén valósul meg, amelyek a Közösség egész területén érvényesek a külföldi mobiltelefon-használatra, azaz egy olyan mechanizmus bevezetésével, amely lehetővé teszi olyan maximális percdíjak meghatározását, amelyeket az üzemeltetők egymás között felszámolhatnak, illetve ennek alapján fogyasztói díjkorlátot hoznak létre.

A díjkorlátozási mechanizmus alkalmazása az eurotarifa * formájában valósul meg. Az eurotarifa meghatározza a mobiltelefon-üzemeltetők által a külföldön indított vagy fogadott hívásokért felszámítható legmagasabb árat.

Az üzemeltetőkre így egyetlen, objektív kritériumokon alapuló, egységes, koherens keretszabályozás vonatkozik. Az elképzelés lényege az, hogy a fogyasztói árak jobban megközelítsék a szolgáltatásnyújtás üzemeltetői költségeit, egyúttal pedig utóbbiak számára lehetővé tegye, hogy a fokozódó versenyben bővítsék a kínált szolgáltatások körét. A fogyasztók szempontjából az eurotarifa nem vonhat maga után semmilyen ezzel kapcsolatos előfizetést vagy rögzített díjat, és valamennyi kiskereskedelmi díjszabással kombinálhatónak kell lennie.

A végrehajtási módszer a nagykereskedelmi * és a kiskereskedelmi díjak * együttes szabályozását jelenti:

  • nagykereskedelmi díjak: a legmagasabb átlagos nagykereskedelmi díj 2008. augusztus 30-tól 0,28 euró, 2009. július 1-jétől pedig 0,26 euró. Ezt 2010. július 1-jétől 0,22 euróra, 2011. július 1-jétől pedig 0,18 euróra kell csökkenteni. A nagykereskedelmi díj a szabályozott barangolásos SMS-ekre is alkalmazandó. 2009. július 1-jétől az átlagos nagykereskedelmi ár szöveges üzenetenként nem haladhatja meg a 0,04 eurót. A barangolásos adatátviteli szolgáltatások nagykereskedelmi díját szintén korlátozták, átvitt megabájtonként 1 euróban, amelyet 2010. július 1-jétől megabájtonként 0,80 euróra, 2011. július 1-jétől pedig megabájtonként 0,50 euróra kell csökkenteni.
  • kiskereskedelmi díjak: annak biztosítása érdekében, hogy a nagykereskedelmi díjak korlátozásából fakadó előnyökből a fogyasztók is részesüljenek, a Bizottság a kiskereskedelmi árak felső határát is megállapítja. A felső díjkorlát hívásindítás esetén 2008. augusztus 1-jétől 0,46 euró és 2009. július 1-jétől 0,43 euró, hívásfogadás esetén pedig 2008. augusztus 1-jétől 0,22 euró, 2009. július 1-jétől pedig 0,19 euró. Az indított hívások esetében ezt 2010. július 1-jétől 0,39 euróra, 2011. július 1-jétől pedig 0,35 euróra, illetve fogadott hívások esetében 2010. július 1-jétől 0,15 euróra, 2011. július 1-jétől pedig 0,11 euróra kell csökkenteni. Az üzemeltetők ezenfelül a hívás első 30 másodpercét követően kötelesek másodperc alapú díjazást alkalmazni. A szabályozott barangolásos üzenetküldésre vonatkozó SMS-eurotarifa 2009. július 1-jétől nem haladhatja meg a 0,11 eurót.

Átláthatóságra való törekvés

Minden szolgáltató köteles automatikusan, indokolatlan késedelem nélkül, ingyenesen (rövid szöveges üzenetben) alapvető, személyre szóló árazási tájékoztatást adni a barangolást végző ügyfélnek, amikor az egy másik tagállam területére lép.

Ez a személyre szóló árazási tájékoztatás magában foglalja a látogatott tagállamban történő tartózkodás során a híváskezdeményezésre és -fogadásra, SMS-küldésre és mobilinternet-hozzáférésre vonatkozó legmagasabb díjakat.

A szolgáltatóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a barangolást végző ügyfelek folyamatos tájékoztatást kapjanak az adatroaming-szolgáltatások díjáról, és ezáltal hatékonyabban ellenőrizhessék kiadásaikat. Ugyanebből a célból 2010. március 1-jétől a fogyasztók az úgynevezett „számlasokk” kiküszöbölése érdekében a barangolásos adatátviteli szolgáltatások tekintetében összegkorlátozásról állapodhatnak meg a szolgáltatóval; amikor a számla elér egy bizonyos összeghatárt, a szolgáltató megszünteti az adatátviteli szolgáltatást, kivéve, ha az előfizető ennek az ellenkezőjét kéri. 2010. július 1-jétől minden olyan ügyfél esetében automatikusan 50 euró összegű összegkorlátozást kell alkalmazni, aki addig nem állapodik meg más összegű korlátozásról szolgáltatójával.

A rendelkezések végrehajtása és betartása

Az európai szabályozók csoportja keretében és a Bizottsággal együttműködve a nemzeti szabályozó hatóságok feladata a vonatkozó rendelkezések betartatása, valamint a nagykereskedelmi és kiskereskedelmi díjak alakulásának ellenőrzése. A tagállamok maguk állapítják meg az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat.

Háttér

Az elmúlt években a távközlési ágazat jelentős növekedése figyelhető meg, ami részben a kapcsolódó beruházásokat ösztönző európai szintű intézkedéseknek köszönhető. A 2002-ben elfogadott irányelvcsomag és annak a közelmúltban elfogadott módosításai többek között lehetővé tették az elektronikus hírközlési szolgáltatások keretszabályozásának létrehozását. A nemzetközi barangolás rendkívül magas díjai jelentette probléma azonban továbbra is megoldatlan maradt, és az Unión belül (turistaként vagy üzleti ügyben) utazó valamennyi polgárt érintette. E túlzott mértékű fogyasztói árak oka egyrészt az volt, hogy a külföldi hazai hálózat üzemeltetője magas nagykereskedelmi árakat szabott, másrészről pedig az, hogy az ügyfél saját hálózatának üzemeltetője gyakran magas fogyasztói felárat kért. Ez a barangolásról szóló rendelet megoldást kínál a fenti hiányosságokra.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
  • Nemzetközi barangolás: a barangolást végző ügyfél egy mobiltelefont vagy egyéb készüléket – a hazai hálózat üzemeltetője és a látogatott hálózat üzemeltetője közötti megállapodás alapján – hívásfogadásra vagy -kezdeményezésre akkor használ, amikor nem a saját hazai hálózata szerinti tagállamban tartózkodik.
  • Eurotarifa: perc alapú barangolási díjszabás, amelynek felső határát a rendelet a külföldön indított és fogadott hívásokra vonatkozóan meghatározza, és amely valamennyi európai uniós fogyasztó számára elérhető.
  • Euro-SMS-tarifa: külföldről küldött szöveges üzenetenként 0,11 euró összegű barangolási díj (a héát nem tartalmazza).
  • Nagykereskedelmi díj: a külföldi üzemeltető által az adott országban hívást indító vagy fogadó felhasználó hazai üzemeltetője számára felszámított díj.
  • Kiskereskedelmi díj: a mobiltelefonját külföldi hálózatban használó személy hazai üzemeltetője által felszámított díj. Ennek összege a nagykereskedelmi díjtól függ, a nyújtott szolgáltatás díjával kiegészítve.
  • SMS: a rövid üzenet szolgáltatás (Short Message Service) révén küldött szöveges üzenet.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

717/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2007.6.30.

2007.8.30.

HL L 171., 2007.6.29.

Módosító jogszabályHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

544/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2009.7.2.

HL L 167., 2009.6.29.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/21/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról („keretirányelv”) [Hivatalos Lap L 108., 2002.4.24.].

Utolsó frissítés: 22.12.2009
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére