RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Χρησιμοποίηση του κινητού τηλεφώνου εν πτήσει

Οι καταναλωτές θα έχουν σύντομα τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα κινητά τηλέφωνά τους με ασφάλεια κατά τη διάρκεια αεροπορικών πτήσεων. Η Επιτροπή εναρμονίζει τους τεχνικούς κανόνες για την ασφαλή εγκατάσταση των υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών εν πτήσει (υπηρεσίες MCA). Το άνοιγμα του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου στις υπηρεσίες MCA εξαρτάται επίσης από τον συντονισμό μεταξύ των εθνικών μέτρων αδειοδότησης όσον αφορά τη χρήση μιας από τις πρώτες γνήσια πανευρωπαϊκές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 2008/294/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2008, σχετικά με εναρμονισμένους όρους χρήσης του ραδιοφάσματος για τη λειτουργία υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών σε αεροσκάφη (MCA) στην Κοινότητα.

ΣΥΝΟΨΗ

Οι υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών εντός αεροσκαφών (υπηρεσίες MCA) παρέχουν στους επιβάτες τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα κινητά τηλέφωνά τους εντός του αεροσκάφους για την πραγματοποίηση κλήσεων, την αποστολή ή λήψη μηνυμάτων, ενόσω πετούν πάνω από την Ευρώπη.

Το γενικό πλαίσιο για τη χρησιμοποίηση κινητών τηλεφώνων εν πτήσει εξαρτάται από δύο παράγοντες:

  • την εναρμόνιση των τεχνικών παραμέτρων του εξοπλισμού που μεταφέρεται εντός του αεροσκάφους για τη χρήση ραδιοφάσματος (castellanodeutschenglishfrançais) στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο·
  • συντονισμένη προσέγγιση των εθνικών όρων και διαδικασιών αδειοδότησης σχετικά με την χρησιμοποίηση ραδιοφάσματος για υπηρεσίες MCA.

Η αεροπορική εταιρεία μπορεί να ζητήσει, στη χώρα όπου έχει την έδρα της, άδεια κινητής τηλεφωνίας που θα ισχύει για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕE). Έτσι, ένα αεροσκάφος νηολογημένο στην Ισπανία, θα μπορεί να παρέχει στους επιβάτες υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών χωρίς επιπλέον διατυπώσεις αδειοδότησης, π.χ. κατά την πτήση πάνω από την Τσεχική Δημοκρατία.

Η παρούσα απόφαση δεν αφορά ούτε τις εμπορικές πτυχές, όπως την τιμολόγηση για τη χρήση υπηρεσιών MCA, ούτε τους όρους χρήσης. Εναπόκειται στις αεροπορικές εταιρείες και στους φορείς εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας να διαμορφώσουν στα αεροσκάφη τούς απαραίτητους όρους ώστε όσοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες MCA να μην ενοχλούν τους άλλους επιβάτες.

Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες προβλέπουν τη δρομολόγηση του εν λόγω τύπου υπηρεσιών εντός του 2008. Το αργότερο έξι μήνες έπειτα από την θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης και την αντίστοιχη σύσταση, πρέπει τα κράτη μέλη να είναι σε θέση να μπορούν να επιτρέψουν την παροχή υπηρεσιών MCA σε αεροσκάφη νηολογημένα στην επικράτειά τους.

Λειτουργία

Τα τηλέφωνα των επιβατών συνδέονται με κυψελοειδές δίκτυο εντός του αεροσκάφους (σταθμός πομποδεκτών βάσης για το αεροσκάφος), το οποίο επικοινωνεί δορυφορικά με τη γη, ώστε να αποφεύγεται η σύνδεση των τηλεφώνων με κινητά δίκτυα των χωρών πάνω από τις οποίες γίνεται υπέρπτηση, με σκοπό να μην παρεμποδίζεται η κανονική λειτουργία των επίγειων δικτύων κινητών επικοινωνιών.

Η διάταξη αυτή επιτρέπει επίσης τη διατήρηση της ισχύος εκπομπής σε αρκετά ασθενή στάθμη, ώστε να μη διακυβέυεται η ασφάλεια του εξοπλισμού του αεροσκάφους.

Κόστος

Τα τιμολόγια των υπηρεσιών MCA δεν περιορίζονται από τα τιμολόγια περιαγωγής που αναφέρονται αποκλειστικά στο επίγειο δίκτυο. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα καθορίσουν το κόστος των υπηρεσιών MCA. Η Επιτροπή θα επιβλέπει, ωστόσο, από κοντά τα επίπεδα και τη διαφάνεια των τιμών που χρεώνονται στους καταναλωτές.

Ασφάλεια

Η λειτουργία των υπηρεσιών MCA συμβαδίζει με την θεμελιώδη τήρηση των απαιτήσεων όσον αφορά την ασφάλεια των αερομεταφορών (castellanodeutschenglishfrançais). Η εγγύηση της εφαρμογής κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας θα εξασφαλιστεί μέσω της πιστοποίησης της πτητικής ικανότητας που θα ισχύει για ολόκληρη την ΕΕ. Η πιστοποίηση αυτή παρέχεται από τον Ευρωπαϊκό οργανισμό ασφάλειας της αεροπορίας.

Η χρήση κινητού τηλεφώνου εν πτήσει θα απαγορεύεται κατά την απογείωση και προσγείωση και θα είναι δυνατή αφότου το αεροσκάφος βρεθεί σε πορεία πλεύσης.

Ιστορικό

Η ζήτηση για υπηρεσίες πανευρωπαϊκής εμβέλειας αυξάνεται παράλληλα με την τεχνολογική και οικονομική εξέλιξη της ΕΕ. Η Επιτροπή υποστηρίζει ήδη την ανάπτυξη δορυφορικών κινητών υπηρεσιών στη ζώνη συχνοτήτων των 2 GHz (EN).

Η Επιτροπή πρότεινε ήδη το 2007 να αναθεωρηθεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ώστε να συμβαδίζει με την παραπάνω εξέλιξη και να επιτρέπει την έναρξη παροχής διακρατικών υπηρεσιών του είδους αυτού σε ολόκληρη την ΕΕ.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση 2008/294/ΕΚ [θέσπιση: συναπόφαση COD/2000/0183]7.4.2008-ΕΕ L 98 της 10.4.2008

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Σύσταση 2008/295/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2008, για την αδειοδότηση υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών σε αεροσκάφη (υπηρεσιών MCA) στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα [Επίσημη Εφημερίδα L 98 της 10.4.2008].
Η εν λόγω σύσταση συμβαδίζει με την απόφαση για την εναρμόνιση των όρων χρήσης του ραδιοφάσματος για τη λειτουργία υπηρεσιών MCA. Αποβλέπει στον συντονισμό των εθνικών κανόνων αδειοδότησης σχετικά με την παροχή υπηρεσιών MCA και εξασφαλίζει την προώθηση της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ εθνικών αδειών.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05.06.2008
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας