RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Používání mobilního telefonu během letu

Už brzy budou spotřebitelé moci zcela bezpečně používat mobilní telefony na palubě letadel. Komise harmonizuje technická pravidla pro bezpečné používání služeb mobilní komunikace během letu (služeb MCA). Otevření vzdušného prostoru pro služby MCA také závisí na koordinaci mezi vnitrostátními opatřeními v oblasti udělování licencí pro používání jedné z prvních skutečně celoevropských telekomunikačních služeb.

AKT

Rozhodnutí Komise 2008/294/ES ze dne 7. dubna 2008 o harmonizovaných podmínkách využívání spektra pro provozování mobilních komunikačních služeb v letadlech (služeb MCA) ve Společenství

PŘEHLED

Mobilní komunikační služby v letadlech (služby MCA) dávají cestujícím možnost při letu nad Evropou používat mobilní telefon k volání a psaní a přijímání zpráv na palubě letadla.

Obecný rámec pro používání mobilních telefonů během letů závisí na dvou faktorech:

Letecká společnost si bude moci v zemi, kde je přihlášená, zažádat o licenci na provozování mobilních telefonních sítí platnou pro celou Evropskou unii (EU). Letadlo přihlášené ve Španělsku tak bude moci bez dalších licenčních formalit nabízet služby MCA cestujícím při přeletu například nad Českou republikou.

Toto rozhodnutí se netýká ani obchodních aspektů, jako jsou poplatky za využívání služeb MCA, ani způsobů jejich využívání. Je na leteckých společnostech a mobilních operátorech, aby na palubě letadel vytvořili potřebné podmínky k tomu, aby cestující, kteří chtějí využívat služeb MCA, neobtěžovali ostatní cestující.

Některé letecké společnosti plánují, že tento druh služeb začnou poskytovat v průběhu roku. Do šesti měsíců poté, co toto rozhodnutí a příslušné doporučení vstoupí v platnost, musejí být členské státy schopny vydávat povolení k poskytování služeb MCA na palubě letadel, která jsou přihlášena na jejich území.

Princip fungování

Telefony cestujících se připojí k palubní mobilní síti (základová stanice pro bezdrátové přijímání a vysílání signálu), která komunikuje se zemí přes satelit tak, aby se telefony nepřipojovaly k mobilním sítím zemí, nad nimiž letadlo letí, a aby tak nebylo narušováno normální fungování pozemních mobilních sítí.

Toto zařízení také umožňuje udržovat přenosový výkon na poměrně nízké úrovni, čímž je zajištěno bezpečné fungování palubního vybavení.

Cena

Tarify za služby MCA nejsou omezeny roamingovými tarify, které se týkají výhradně pozemní sítě. Ceny za služby MCA určí poskytovatelé těchto služeb. Komise však bude úzkostlivě sledovat, nakolik jsou ceny účtované klientům transparentní.

Bezpečnost

Zavádění služeb MCA jde ruku v ruce s dodržováním základních požadavků na bezpečnost letectví (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV). Záruku uplatňování společných pravidel v oblasti bezpečnosti civilního letectví bude zajišťovat certifikace letové způsobilosti platná v celé EU. Tuto certifikaci provádí Evropská agentura pro bezpečnost letectví.

Používání mobilního telefonu během letu bude zakázáno ve fázi vzletu a přistávání a bude možné pouze tehdy, kdy stroj přešel do fáze traťového letu.

Kontext

S technologickým a hospodářským rozvojem EU roste poptávka po celoevropských službách. Již nyní Komise podporuje poskytování mobilních služeb přes satelit v kmitočtovém pásmu 2 GHz (EN).

Komise zejména navrhla, aby byl v roce 2007 přezkoumán evropský rámec pro elektronické komunikace tak, aby byl v souladu s tímto vývojem a aby umožnil zahájit poskytování těchto přeshraničních služeb v EU.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Rozhodnutí 2008/294/ES (přijetí: postupem spolurozhodování COD/2000/0183)7. 4. 2008-Úř. věst. L 98 ze dne 10. 4. 2008

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Doporučení Komise 2008/295/ES ze dne 7. dubna 2008 o oprávnění pro mobilní komunikační služby v letadlech (služby MCA) v Evropském společenství (Úř. věst. L 98 ze dne 10.4.2008).
Toto doporučení jde ruku v ruce s harmonizací podmínek pro používání rádiového spektra pro provozování služeb MCA. Jeho cílem je koordinovat vnitrostátní pravidla vztahující se na oprávnění poskytovat služby MCA a také podporovat vzájemné uznávání vnitrostátních oprávnění.

Poslední aktualizace: 05.06.2008
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky