RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Радиочестоти

Информационно общество

Радиочестотите позволяват пренос на определено разстояние на изображения, звуци и данни чрез радиовълни. Те са в основата на мобилните комуникации. В този сектор европейските фирми са сред най-големите световни оператори. Този успех се дължи до голяма степен на въвеждането на европейски GSM стандарт. Около два милиарда души използват днес мобилни телефони, съответстващи на европейския GSM стандарт.

За да подкрепи вътрешния пазар на безжични услуги и да насърчи иновациите в областта на електронните комуникации, Европейският съюз смята да регламентира и координира използването на радиочестотния спектър.

Вижте още

  • Мобилни и безжични комуникации, Генерална дирекция „Информационно общество и медии“
  • Радиочестотен спектър, Генерална дирекция „Информационно общество и медии“ (EN)
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата