RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Свързаност на информационното общество с някои политики

Информационно общество

Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) намират приложение в редица области, като здравеопазването, пътната безопасност, електронната търговия или енергетиката. Европейският съюз (ЕС) се стреми да регламентира използването на ИКТ в различните области с цел подобряване на качеството на живот на европейците.

Вижте още

  • Качество на живот, Генерална дирекция „Информационно общество и медии“ (EN)
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата