RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Adatvédelem az elektronikus hírközlési ágazatban

Az információs és kommunikációs technológiák (ikt), különösen az internet és az elektronikus üzenetküldés, egyedi szabályozást igényelnek, hogy biztosítsák a magánélet tiszteletben tartásához való jogot. Ez az irányelv tartalmazza tehát azokat az alapvető szabályokat, amelyek célja, hogy biztosítsa a felhasználóknak az elektronikus hírközlési és technológiai szolgáltatások iránti bizalmát. Ezek a szabályok különösen a „spamek” betiltására, a felhasználó előzetes beleegyezését kérő (opt-in) rendszerre és a cookie-k telepítésére vonatkoznak.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről („Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”) [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

A 2002/58/EK irányelv része az új joganyagot képviselő „távközlési csomagnak”, amelynek célja, hogy keretbe foglalja az elektronikus hírközlési ágazatot, és módosítsa a létező szabályozást, amely eddig a távközlési ágazatot irányította. A „távközlési csomag” négy másik irányelvet is tartalmaz, amelyek az általános kerettel, a hozzáféréssel és összekapcsolással, az engedélyezéssel és az engedélyekkel, valamint az egyetemes szolgáltatással kapcsolatosak.
A „távközlési csomagot” 2009 decemberében két irányelvvel módosították: „ A jobb szabályozása” és „ A polgárok jogai”, valamint az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) létrehozásával.
Ez az irányelv alapvetően a kommunikációs szolgáltatások keretében történő személyes adatok kezelésére vonatkozik.

Az adatfeldolgozás biztonsága

Az elektronikus hírközlési szolgáltató köteles gondoskodni szolgáltatásainak biztonságáról:

  • biztosítania kell, hogy a személyes adatokhoz csak az erre jogosult személyek férhessenek hozzá;
  • meg kell védenie a személyes adatokat a megsemmisítéstől, a véletlen elvesztéstől és módosítástól;
  • biztosítani kell a személyes adatok feldolgozásának biztonságára vonatkozó politika végrehajtását.

A személyes adatok biztonságának megsértése esetén a szolgáltatást nyújtó értesíti az érintett személyt, valamint a nemzeti szabályozó hatóságot.

A közlések titkossága

Az irányelv alapelvként emlékeztet arra, hogy a tagállamok, a nemzetközi okmányokkal összhangban, garantálják a nyilvános elektronikus hírközlő hálózatok szolgáltatásai segítségével történő közlések titkosságát. Különösen tiltja, hogy a felhasználó beleegyezése nélkül a felhasználón kívül más személy a közléseket lehallgassa, megfigyelje, tárolja. Az adatait tároló előfizetőt vagy felhasználót előzetesen tájékoztatni kell az adatai kezelésének céljairól. Lehetősége van rá, hogy visszavonja beleegyezését a forgalmi adatok kezelését illetően.

Adatmegőrzés

Az irányelv kimondja, hogy a helymeghatározó és a forgalmi adatokat törölni kell vagy anonimmé kell tenni, amennyiben már nem szükségesek többé a közlés továbbításához vagy a számlázáshoz, kivéve ha az előfizető hozzájárulását adta újabb felhasználásukhoz. Az adatmegőrzés érzékeny problémáját illetően az irányelv megállapítja, hogy a tagállamok csak akkor mellőzhetik az adatok védelmét, ha azok bűnügyi nyomozást tesznek lehetővé, vagy óvják a nemzetbiztonságot, a védelmet vagy a közbiztonságot. Egy ilyen intézkedés csak akkor fogadható el, ha az „egy demokratikus társadalomban szükséges, megfelelő és arányos intézkedésnek minősül”.

Az irányelv, annak érdekében, hogy a hírközlési rendszer adatainak jogosulatlan használatának kivizsgálásához, felderítéséhez és üldözéséhez biztosítsa azok elérhetőségét, felállított egy adatmegőrző rendszert.

Nem kívánt tájékoztatás („spamming”)

Az irányelv az „opt-in” megközelítést alkalmazza a nem kívánt elektronikus kereskedelmi hírközlést illetően, vagyis a felhasználóknak előzetes beleegyezésüket kell adniuk ahhoz, hogy ilyen közléseket kapjanak. Az opt-in rendszer vonatkozik az SMS-ben vagy egyéb elektronikus üzenetben küldött üzenetekre egyaránt, amelyek bármilyen rögzített vagy mobil végberendezésen keresztül érkeznek. Vannak azonban kivételek ez alól.

Azonosításra szolgáló kódsorozatok („cookie”-k)

Az irányelv kimondja, hogy a felhasználóknak hozzájárulásukat kell adniuk ahhoz, hogy végberendezésükön információkat tároljanak, vagy hogy ezekhez az információkhoz hozzáférhessenek. Ennek érdekében a felhasználók világos és pontos tájékoztatást kapnak a tárolás vagy a hozzáférés céljairól. Ezek a rendelkezések megvédik a felhasználók magánéleti adatait az olyan rosszindulatú programoktól, mint például a vírusok, kémszoftverek, ám vonatkoznak az azonosításra szolgáló kódsorozatokra (cookie-k) is.

Az azonosításra szolgáló kódsorozatok (cookie-k) rejtett információk, amelyek az internetfelhasználó és egy webszerver közötti kapcsolat révén terjednek, és a felhasználó merevlemezén egy fájlban tárolódnak. Ezek az információk tették lehetővé kezdetben a két kapcsolat közötti információ megmaradását. Ezek az információk szolgálnak eszközül továbbá ahhoz, hogy ellenőrizzék a gyakran alábecsült internetfelhasználó tevékenységét.

Az irányelv támogatja a lehető leginkább felhasználóbarát módszerek, valamint a hatékony technikai eszközök alkalmazását.

Nyilvános előfizetői névjegyzékek

Az uniós polgároknak előzetes hozzájárulásukat kell adniuk ahhoz, hogy (helyhez kötött vagy mobil) telefonszámuk, elektronikus vagy postai levélcímük szerepelhessen a nyilvános előfizetői névjegyzékben.

Ellenőrzés

A tagállamok megállapítják az ezen irányelv alapján elfogadott rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szabályokat – ideértve adott esetben a szankciókat is –, és biztosítják, hogy az illetékes nemzeti hatóságok rendelkeznek a szükséges jogkörrel és forrásokkal az irányelv átültetése által elfogadott nemzeti rendelkezések tiszteletben tartásának felügyeletéhez és ellenőrzéséhez.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

2002/58/EK irányelv

2002.7.30.

2003.10.31.

HL L 201., 2002.7.31.

Módosító jogszabályokHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

2006/24/EK irányelv

2006.5.3.

2007.9.15.

HL L 105., 2006.4.13.

2009/136/EK irányelv

2009.12.19.

2011.5.25.

HL L 337., 2009.12.18.

KAPCSOLÓDÓ JOGI AKTUSOK

Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról [Hivatalos Lap L 281., 1995.11.23.].
Ez az irányelv tartalmazza uniós szinten a személyes adatok védelméről szóló hivatkozási anyagot. Az irányelv egy szabályozó keretet vezet be, amelynek az a célja, hogy egyensúlyt létesítsen a magánélet magasabb szintű védelme és a személyes adatoknak az Unión belüli szabad forgalma között.

Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról [Hivatalos Lap L 8., 2001.1.12.].
Ennek a rendeletnek a célja, hogy biztosítsa a személyes adatok védelmét az Unió intézményei és szervei keretében. A szöveg előirányozza a közösségi intézmények vagy szervek által feldolgozott személyes adatok magas szintű védelmét biztosító rendelkezéseket és az e rendelkezések alkalmazásának ellenőrzéséért felelős független ellenőrző hatóság létrehozását.

Utolsó frissítés: 19.05.2010
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére