RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Allmänna rättsliga ramar

Informationssamhället

Europeiska kommissionen publicerade 1987 Grönboken om utvecklingen av den gemensamma marknaden för utrustning och tjänster inom telekommunikation som markerade början på telekommunikationssektorns frigörelseprocess. Denna process har skett genom ett gradvis införande av en rättslig ram för telekommunikation som innehåller fem huvuddirektiv: "ram", "tillträde", "auktorisation", "samhällsomfattande tjänster", "integritet och elektronisk kommunikation". 2009, genomförde kommissionen en översyn av "Telekompaketet" genom att anta direktiven "Bättre lagstiftning", "Unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt" och genom att inrätta organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec).

Se även

  • Gällande lagstiftning, Generaldirektoratet för informationssamhället och media (EN)
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början