RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Všeobecný právny rámec

Informačná spoločnosť

Zelená kniha o rozvoji spoločného trhu v oblasti telekomunikačných služieb a zariadení, ktorú v roku 1987 zverejnila Európska komisia, predznamenala začiatok procesu liberalizácie telekomunikačného sektora. Tento proces pokračoval postupným uplatňovaním právneho rámca v oblasti telekomunikácií, ktorý obsahuje päť hlavných smerníc: rámcovú smernicu, prístupovú smernicu, smernicu o povolení, smernicu univerzálnej služby, smernicu o súkromí a elektronických komunikáciách. V roku 2009 Komisia pristúpila k revízii telekomunikačného balíka prijatím smernice o lepšej právnej regulácii a smernice o právach občanov a zriadením Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC).

Pozrite tiež:

  • Platné právne predpisy, Generálne riaditeľstvo pre informačnú spoločnosť a médiá (EN)
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok