RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ogólne ramy prawne

Społeczeństwo informacyjne

Opublikowanie w 1987 r. przez Komisję Europejską Zielonej księgi w sprawie rozwoju wspólnego rynku usług telekomunikacyjnych i urządzeń było początkiem procesu liberalizacji sektora telekomunikacji. Proces ten jest kontynuowany poprzez stopniowe wprowadzanie ram prawnych dla telekomunikacji, które obejmują pięć głównych dyrektyw: ramową, o dostępie, o zezwoleniach, o usłudze powszechnej, o ochronie prywatności i łączności elektronicznej. W 2009 r. Komisja przystąpiła do rewizji pakietu telekomunikacyjnego, przyjmując dyrektywę „Lepsze stanowienie prawa” oraz dyrektywę w sprawie praw obywateli, a także ustanowiła Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC).

Zobacz także

  • Obowiązujące ustawodawstwo, Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów (EN)
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony