RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vispārējs tiesiskais regulējums

Informācijas sabiedrība

Eiropas Komisijas Zaļās grāmatas par telekomunikāciju pakalpojumu un aprīkojuma kopējā tirgus attīstību publicēšana 1987. gadā iezīmēja telekomunikāciju jomas liberalizācijas procesa sākumu. Šo procesu turpināja pakāpeniska telekomunikāciju tiesiskā regulējuma ieviešana, kurā ietilpst piecas galvenās direktīvas: “pamatdirektīva”, “piekļuves”, “atļauju izsniegšanas”, “universālā pakalpojuma”, “privātās dzīves un elektronisko komunikāciju” direktīva. 2009. gadā Komisija pievērsās “Telekomunikāciju paketes” pārskatīšanai, pieņemot “labāka regulējuma” un “pilsoņu tiesību” direktīvu un izveidojot Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC).

Skatīt arī

  • Spēkā esošie tiesību akti, Informācijas sabiedrības un saziņas līdzekļu ģenerāldirektorāts (EN)
Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums