RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Üldine õigusraamistik

Infoühiskond

Euroopa Komisjoni 1987. aastal avaldatud roheline raamat telekommunikatsiooniteenuste ja -seadmete ühisturu arendamise kohta tähistas telekommunikatsioonituru liberaliseerumisprotsessi algust. Sellele protsessile järgnes telekommunikatsiooniteenuste õigusliku raamistiku järkjärguline kohaldamine, mis hõlmab viit põhilist direktiivi: raamistik, juurdepääs, telekommunikatsiooniteenuste load, universaalteenus, eraelu ja elektrooniline kommunikatsioon. 2009. aastal vaatas komisjon läbi telekommunikatsiooni paketi, võttes vastu parema õigusloome ja kodanikuõiguste direktiivid ning asutades elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti (BEREC).

Vt ka:

  • Kehtivad õigusaktid, infoühiskonna ja meedia peadirektoraat (EN)
Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles