RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Den generelle retlige ramme

Informationssamfundet

Da Europa-Kommissionen i 1987 offentliggjorde sin Grønbog om etablering af et fælles marked for teletjenester og –udstyr, markerede det starten på liberaliseringen af telesektoren. Processen blev fulgt op med en trinvis udarbejdelse af en retlig ramme for telesektoren omfattende fem hoveddirektiver: ”rammedirektivet”, ”adgangsdirektivet”, ”tilladelsesdirektivet”, ”forsyningspligtdirektivet” og ”direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation”. I 2009 foretog Kommissionen en revision af ”telepakken” med vedtagelsen af direktiverne ”bedre lovgivning” og ”borgerrettigheder” og etableringen af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC).

Se endvidere

  • Gældende retsforskrifter, Generaldirektoratet for Informationssamfundet og Medier (EN)

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top