RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Informationssamhället

Informationssamhället

Informationstekniken, och inte minst Internet och mobiltelefonin, har tillåtit utvecklingen av det vi kallar informationssamhället. Denna sektor står för nära 4 % av de anställda i Europeiska unionen (EU). EU vill främja utvecklingen och spridningen av ny informations- och kommunikationsteknik (IKT) i enlighet med artiklarna 179 till 190 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). EU har avreglerat den europeiska telekommunikationsmarknaden sedan 1998. Sedan dess har denna ram omformats i två omgångar under 2003 och 2009.
Det senaste ”telekompaketet” från 2009 avser att säkerställa en mer jämlik konkurrens mellan operatörerna inom telekommunikation.

Se även

  • Översikt över EU:s verksamhetsområden: Informationstecknik.
  • Ytterligare upplysningar finns på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för kommunikationsnät, innehåll och teknik (EN).
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början