RSS
Abecedno kazalo

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Informacijska družba

Informacijska družba

Informacijske tehnologije, zlasti internet in mobilna telefonija, so omogočile razvoj informacijske družbe. Ta sektor predstavlja skoraj 4 % zaposlitev v Evropski uniji (EU). EU namerava spodbujati razvoj in širjenje novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) v skladu s členi 179 do 190 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). EU je leta 1998 liberalizirala evropski trg telekomunikacij. Od takrat je ta okvir doživel dve reformi, in sicer leta 2003 in 2009.
Zadnji „sveženj telekomunikacijskih reform“ iz leta 2009 ima cilj zagotoviti pravičnejšo konkurenco med operaterji telekomunikacij.

Glejte tudi

  • Pregled dejavnosti Evropske unije: Informacijska tehnologija.
  • Dodatne informacije na spletni strani "Komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo" (EN) generalnega direktorata Evropske komisije.
Pravno obvestilo | O spletišču | Išči | Kontakt | Na vrh