RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Informačná spoločnosť

Informačná spoločnosť

Informačné technológie, najmä internet a mobilné telefóny umožnili rozvoj informačnej spoločnosti. Toto odvetvie tvorí takmer 4 % zamestnanosti v Európskej únii (EÚ). EÚ mieni podporovať rozvoj a šírenie nových informačných a komunikačných technológií (IKT) v súlade s článkami 179 až 190 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). V roku 1998 EÚ uskutočnila liberalizáciu európskeho telekomunikačného trhu. Odvtedy bol tento rámec zrevidovaný dvakrát, v rokoch 2003 a 2009.
Ostatný telekomunikačný balík z roku 2009 má za cieľ zaručiť spravodlivejšiu hospodársku súťaž medzi telekomunikačnými operátormi.

Pozrite tiež:

  • Prehľad vývoja činností Európskej únie – Informačné technógie.
  • Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre komunikačné siete, obsah a technológie (EN).
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok