RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Infoühiskond

Infoühiskond

Infoühiskonna arengule on kaasa aidanud infotehnoloogiad, eelkõige internet ja mobiiltelefon. See sektor moodustab Euroopa Liidu (ELi) tööhõivest ligi 4%. EL soovib edendada uute info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) arengut ja levitamist kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 179 ja 190. EL liberaliseeris 1998. aastal telekommunikatsioonituru. Pärast seda on raamistikku reformitud kaks korda, aastatel 2003 ja 2009.
Viimane, 2009. aasta telekommunikatsiooni pakett seab eesmärgiks tagada telekommunikatsiooniettevõtete vahel õiglasem konkurents.

Vt ka:

  • Euroopa Liidu tegevuste ülevaade: Infotehnoloogia.
  • Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni kommunikatsioonivõrkude, sisu ja tehnoloogia (EN) peadirektoraadi veebilehelt.
Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles