RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Informationssamfundet

Informationssamfundet

Informationsteknologierne, navnlig internettet og mobiltelefoni, har muliggjort udviklingen af informationssamfundet. Denne sektor står for tæt ved 4 % af beskæftigelsen i Den Europæiske Union (EU). EU vil fremme udviklingen og udbredelsen af ny informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i overensstemmelse med artikel 173 til 190 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). EU gennemførte liberaliseringen af det europæiske telekommunikationsmarked i 1998. Sidenhen er denne ramme blevet omdannet i to omgange, i 2003 og 2009.
Den sidste ”telekom-pakke” fra 2009 sigter mod at garantere en mere jævnbyrdig konkurrence mellem teleoperatørerne.

Se endvidere

  • Oversigt over Den Europæiske Unions aktiviteter: Informationsteknologi.
  • For yderligere informationer: Europa-Kommissionens generaldirektorat for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi (EN).
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top