RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Информационно общество

Информационно общество

Информационните технологии, по-специално интернет и мобилните телефонни комуникации, създадоха възможност за развитие на информационното общество. Заетостта в сектора представлява близо 4 % от заетостта в Европейския съюз (ЕС). ЕС възнамерява да насърчи развитието и разпространението на новите информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в съответствие с членове 179–190 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). ЕС осъществи либерализацията на европейския пазар за телекомуникации през 1998 г. Оттогава тази рамка е била реформирана два пъти, през 2003 г. и през 2009 г.
Последният „пакет за телекомуникациите“ от 2009 г. цели да гарантира по-справедлива конкуренция между телекомуникационните оператори.

Вижте още

  • Преглед на дейностите на Европейския съюз: Информационни технологии.
  • Допълнителна информация на сайта на Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ (EN) на Европейската комисия.
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата