RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Dataskydd, upphovsätt och närstående rättigheter

Informationssamhället

Skydd av personuppgifter styrs av direktiv 95/46/EG som avser att fastställa en hög nivå av skydd för enskilda personers privatliv och det fria flödet för personuppgifter inom Europeiska unionen (EU). Kommissionen arbetar i nuläget för att modernisera ramverket för att bättre kunna svara på nya utmaningar som skapats av globaliseringen och den nya tekniken.

Den europeiska lagstiftningen om upphovsrätt och närstående rättigheter skrivs in i regelsamlingen som inrättats av Världsorganisationen för den internationella äganderätten (WIPO). Denna lagstiftning har ett dubbelt mål. Det handlar om att skydda de ekonomiska intressen som upphovsmän till konstverk som böcker, film, musikaliska verk har men också att skydda databasen utan att skada kreativiteten och innovationen.

Se även

  • Upphovsrätt i informationssamhället (DE)(EN)(FR), Generaldirektoratet för den inre marknaden och tjänster
  • Skydd för databaser (DE)(EN)(FR), Generaldirektoratet för den inre marknaden och tjänster

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början