RSS
Abecedno kazalo

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Varovanje podatkov, avtorskih in sorodnih pravic

Informacijska družba

Varovanje podatkov osebnega značaja ureja Direktiva 95/46/ES, katere cilj je vzpostaviti ravnovesje med visoko ravnjo varovanja zasebnega življenja ljudi in prostim pretokom podatkov osebnega značaja znotraj Evropske unije (EU). Komisija si trenutno prizadeva za posodobitev sedanjega okvira, da bi se bolje odzivali na nove izzive, ki jih prinašajo globalizacija in nove tehnologije.

Evropska zakonodaja o avtorskih in sorodnih pravicah je del predpisov, ki jih uveljavlja Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO). Ta zakonodaja je namenjena izpolnjevanju dvojnega cilja. Gre za varovanje gospodarskih interesov avtorjev umetniških del, kot so knjige, filmi, glasbena dela, pa tudi podatkovne zbirke, brez oviranja ustvarjalnosti in inovativnosti.

Glejte tudi

Pravno obvestilo | O spletišču | Išči | Kontakt | Na vrh