RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ochrana údajov, autorské práva a s nimi súvisiace práva

Informačná spoločnosť

Ochrana osobných údajov sa riadi smernicou 95/46/ES, ktorej cieľom je vytvoriť rovnováhu medzi zvýšenou úrovňou ochrany súkromia osôb a voľným pohybom osobných údajov v rámci Európskej únie (EÚ). Komisia v súčasnosti pracuje na modernizácii aktuálneho rámca s cieľom lepšie riešiť nové problémy, ktoré vznikli v dôsledku globalizácie a zavedenia nových technológií.

Európske právne predpisy o autorských právach a s nimi súvisiacich právach patria do rámca pravidiel, ktoré stanovila Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO). Tieto právne predpisy majú dvojitý cieľ, a to chrániť bez narušenia kreativity a inovácií hospodárske záujmy autorov umeleckých diel, ako sú knihy, filmy, hudobné diela, a zároveň aj záujmy databáz.

Pozrite tiež:

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok